Badehosezug

Badehose Zug

Badehose Zuge (“zwembroektreinen”) was een bijnaam voor de doorgaande treinen die in de jaren zestig en zeventig vanuit onder meer vanuit Noordoostelijke deel van Duitsland & het Ruhrgebied, in vakantietijd naar de Nederlandse kust reden. Hiermee kregen de bleekneuzen uit deze regio’s een snelle verbinding met de Nederlandse Waddeneilanden. De treinen reden onder meer vanaf Oberhausen via Arnhem-Zwolle-Leeuwarden naar station Harlingen Haven, en via regio Bremen / Oldenburg en Groningen, naar Leeuwarden met als eindbestemming Harlingen – haven. Bij de verbetering van de dienstregeling Spoorslag ’70 kreeg Nederland in 1970 een strakkere spoorwegdienstregeling, waar ook deze Badehose zug werden ingelegd. De treindiensten werden meestal met Duits materieel uitgevoerd, waaronder de bekende Silberlinge, die op het Nederlandse deel van het traject getrokken werden door NS serie 22/23/24/2500 diesellocomotieven. Daarnaast werd ook Nederlands materieel gebruikt; veelal Plan U. Er waren ook speciale fietsenwagons aangekoppeld. In de periode 1966 – 1974 waren de bouwvakvakanties van Nederland nog niet in regio’s ingedeeld, en viel de Nederlandse bouwvak samen met de Duitse bouwvakvakantie. Het autogebruik was nog niet zo wijdverbreid, met als gevolg, dat het te Groningen, Leeuwarden en Harlingen zwart van de fietsen zag op de perrons.

Badehose Zug (“Bathing Trunks train”) was a nickname for the trains who were driving to the Dutch coast in the sixties and seventies from the Ruhr area in Germany at holiday time. This was giving “the white noses” from the Ruhr a fast connection to the Dutch Wadden islands. The trains were among from Oberhausen via Arnhem-Zwolle-Leeuwarden to Harlingen Harbour Station, and also from Oldenburg with the same destination via Groningen-Leeuwarden. The train services were usually performed with German equipment, including the famous Silberlinge, which were in a push / pull combination driving on the Dutch part of the process by NS series 22/23/24/2500 diesel locomotives. In addition, Dutch equipment was used; mostly Plan U. There were also special bike wagons hitched. In the period 1966 – 1974 the construction industry vacations in the Netherlands were not divided into regions, and attacked the Dutch construction industry together with the German construction industry holiday. Car use was not as widespread, with the result that the Groningen, Leeuwarden and Harlingen were full of bikes on the platforms.

Een 2200 brengt enkele Badehose zug”Silberlingen” terug naar de grens. Leeuwarden – Achter de Hoven eind jaren ’60.
A 2200 is bringing back some Badehose zug “Silberlingen” back to the border. Pic: Leeuwarden – Achter de hoven end ’60s
Deze foto uit 1978 laat een trein zien met een blauwe 1100, vijf rijtuigen 2e klas van het type ‘Silberling’, een vooroorlogs 1e klas rijtuig met eindbalkons en een groen vooroorlogs vierassig bagagerijtuig Gruppe 36. 1978: 2302 en 2303. Hier is de trein met +30 net voorbij Akkrum op weg naar Leeuwarden.
This pic from 1978 is showing a blue NS 1100, five 2nd class coaches “Silberling” , a pre WW2 1st class coach with end balconys and a pre WW2 luggage Gruppe 36. The train is on the pic has just passed Akkrum with a 30 minutes delay.