DH1& DH2 / DM’90

Op 2 september 1981 presenteerde NS gedurende een eerste rit de eerste “Wadloper” Deze eerste rit, een persrit van de DH2 3201 begon in Zwolle en eindigde in Leeuwarden. Hier het stel kort na aankomst. On 2 September 1981, NS presented the first “Wadloper” during a first ride. This first ride, a press ride of the DH2 3201, started in Zwolle and ended in Leeuwarden. Here the couple shortly after arrival.
“Wadloper” DH 3201 vastgelegd voor de lokale dagbladen. Leeuwarden 1981 “Wadloper” DH 3201 photographed for the local press. Leeuwarden 1981
Wadlopers 3106 en 3210 naast de lokloods te Leeuwarden. Wadlopers 3106 and 3210 next to the locomotive shed
Wadloper 3224 bij vertrek van Harlingen Haven richting Leeuwarden-CS. Wadloper 3224 is departing station Harlingen Haven to Leeuwarden-CS
DH1 – 3109 staat op spoor 2 te Leeuwarden CS. DH1 – 3109 is on track 2 at Leeuwarden CS. 29-11-1985
Wadfietser 3115 te Leeuwarden-CS. Wadfietser 3115 at Leeuwarden-CS
Wadlopers 3201 & 3209 passeren elkaar te Mantgum. Wadlopers 3201 & 3209 pass each other in Mantgum. 25-2-1989 © Frysk Archief
Wadloper 3114 op station Harlingen Haven klaar voor vertrek naar Leeuwarden-CS. 1990
Wadloper 3114 at station Harlingen Haven ready for departure to Leeuwarden-CS
De 3114 trekt op bij de overweg op de Westerzeedijk te Harlingen 1990.
The 3114 is accelerating at the crossroad at the Westerzeedijk in Harlingen
Wadlopers 3224 & 3103 te Stiens 11 april 1992 
Wadlopers 3224 & 3103 in Stiens © W.Wijbenga
Wadloper 3216 passeert het dorp Tytsjerk
Wadloper 3216 passing the small village Tytsjerk 28-12-1992
De stellen 3111, 3227 & 3222 te Leeuwarden-CS 30-04-1993 . Ter gelegenheid van koninklijk bezoek aan Sneek zijn de stellen van binnen en buiten feestelijk versierd.
Wadlopers 3111,3227 & 3222 at Leeuwarden-CS. All in special party outfit for the visit of Queen Beatrix to Sneek.
Wadloper 3225 & 3210 (niet zichtbaar) klaar voor vertrek naar Harlingen-haven op Spoor 2 te Leeuwarden-CS. Wadloper 3225 & 3210 (not visible) ready for departure to Harlingen-harbour at track 2 Leeuwarden-CS
Wadfietser 3115 te Leeuwarden-CS 15-8-1994. Wadfietser (bike train) at Leeuwarden-CS
3105-3224 als trein 8656 naar Groningen. Achter de Hoven te Leeuwarden. 3105-3224 as train 8656 to Groningen. Achter de Hoven in Leeuwarden 14-3-1995
Op Spoor1 te Leeuwarden-CS staan DM’90 3424 & 3401 klaar voor vertrek naar Stavoren. At track1 at Leeuwarden-CS are DM’90 3424 & 3401 ready for departure to Stavoren
Wadlopers 3211, 3113, 3108 & 3105 te Leeuwarden-CS als trein 8945 klaar voor vertrek naar Stavoren. Wadlopers 3211, 3113, 3108 & 3105 at Leeuwarden-CS as trein 8945 ready for departure to Stavoren 20-7-1996
Drie onbekende DM’90 (Buffels) te Mantgum ivm Friese Elfstedentocht in dit jaar. Three unknown DMU DM’90 (Buffalo) in Mantgum for the Frisian Elfstedentocht (Ice-skate event)
Wadloper 3226 & 31?? te Harlingen haven 26 maart 1997. Wadlopers 3226 & 31?? at station Harlingen Haven 26th march 1997 ©L.Bijlsma
Links de DH2 3208 en een onbekende DH2 3200, en rechts de 3226 te Leeuwarden-CS 1998. At the left DH2 3208 and an unknown DH2 3200 at the right and the 3226 at Leeuwarden-CS
DH 3201 Leeuwarden – Sneek, het eerste stel met motoromkasting winter Boksum. DH 3201 Leeuwarden -Sneek, the first train with engine casing for the winter. Boksum 10 februari 1999
Wadloper 3222 “Kikker” uit richting Harlingen-Haven nadert Station Leeuwarden. 3-5-2002
Wadloper 3222 “the Frog” arrives at station Leeuwarden-CS
DH 3208+3107+3106 proberen station Leeuwarden te bereiken vanuit Stavoren op 2 maart 2005. DH 3208 + 3107 + 3106 try to reach Leeuwarden station from Stavoren on March 2, 2005.
Wadloper 3229 klaar voor vertrek richting Stavoren 3-5-2005
Wadloper 3229 ready for departure to Stavoren.
Wadlopers 3225 & 3117 (DHII-DHI) rijden hun dienstregeling tijdens de Visserijdagen 2005 te Harlingen Haven.
Wadlopers 3225 & 3117 are on duty during the Fishingdays in 2005 Harlingen Harbour.
Wadlopers 3117 & 3225 (DHII-DHI) rijden hun dienstregeling tijdens de Visserijdagen 2005 te Harlingen Haven.
Wadlopers 3117 & 3225 are on duty during the Fishingdays in 2005 Harlingen Harbour.
Wadloper 3202 (Arriva) ontmoet DB 614 061-0 te Nieuweschans. Wadloper 3202 (Arriva) meets DB 614 061-0 at Nieuweschans. 24-12-2005 © M.D.Hofman
Wadlopers 3112 & 3107 te Harlingen Haven 2006. Wadlopers 3112 & 317 at Harlingen Haven
Een onbekende Spurt en Wadloper 3109 te Leeuwarden. Unknown Spurt and Wadloper 3109 at Leeuwarden 14-8-2006
Wadloper 3103 te Leeuwarden rangeer zz 2007. Wadloper 3103 at Leeuwarden shuntingplace (south side)
DH 3211, 3216 en de 3213 staan te wachten voor de allerlaatste rit van Leeuwarden naar Groningen, op 9 juli 2007 te station Leeuwarden. DH 3211, 3216 and 3213 are waiting for the very last trip from Leeuwarden to Groningen, on July 9, 2007 at Leeuwarden station.
Laatste rit van de DM’90 voor Friesland. Hier de 3423+3417+3418+ 3425 vastgelegd te Leeuwarden op 24-2-2011. Last ride for the DM’90 in Friesland. Here the 3423+3417+3418+ 3425 photographed in Leeuwarden at 24-2-2011.