Dokkumer Lokaaltje

Het Dokkumer Lokaaltje, het meest bekende lijntje van Friesland en zelfs van héél Nederland…..Veel is hier al over geschreven en als boek(en) werk verschenen. Frieslandrail neemt u middels een beknopt overzicht nogmaals mee langs het voormalig traject “Dokkumerlokaaltje.”

Railtrack “Dokkumer Lokaaltje is the most populair rail track of whole Friesland and even from whole the Netherlands…..Many has been written and published as a book(s). Frieslandrail takes you in a short overvieuw back to the old time’s of “Dokkumerlokaaltje.”….

Spoorkaart tracé

 

Station Jelsum 1920 (© PBF Kaarten )

 

NFLS station Morra – Lioessens in 1970.

 

Station Dokkum – Aalzum 1970 © Frysk Archief

 

Station Stiens 1973 © O.Kleijne

 

Vertrek Stiens Lok 2449 met aanhang 24-10- 1974. Departure of locomotive 2449 and wagons from Stiens. © O.Kleijne

 

Station Hijum 1974 © O.Kleijne

 

LTM lok 21 over de Harlingertrekvaart te Leeuwarden. LTM loc 21 over the bridge over Harlingertrekvaart in Leeuwarden 1976 © H.Elzinga

 

DE 171 op het Lokaaltje 25-9-1987 dit is de laatste keer dat het door een Blawe Engel bereden is. DE171 at Dokkumer Lokaaltje. This is the last time that this line is been driven by a Blauwe Engel. © Hans Elzinga

 

Laden & Lossen op 20-9-1989 bij vuurwerk fabriek Schuurmans (eindigde in 2004) was een normale gang van zaken. Loading & unloading at firework factory Schuurmans (ended in 2004) was a daily buisiness. ©Hans Elzinga

 

Op 6-4-1990 staat Loc 2338 bij de ZPC te Stiens. Loco 2338 at ZPC Stiens. © Hans Elzinga

 

Sik 341 met Sproeitrein bij de ZPC te Stiens. 17-5-1990. Sik 341 with anti weed train by the ZPC stiens. © Hans Elzinga

 

Lok 2338 met 17 wagens aan de haak 29-12-1990 te Stiens. Loco 2338 with 17 wagons hooked up. © Hans Elzinga

 

Excursie NVBS met Wdlopers 3224 en 3103 te Stiens 11-4-1992. Excursion of NVBS to Stiens.© W.Wijbenga

 

Sik 341 met 4 koelwagens van Interfrigo te Jelsum. 21-2-1994 . Sik 341 with 4 coolwagons from Interfrigo at Jelsum. © Hans Elzinga

 

Stiens met Interfrigo Aardappelwagens 21 -2-1995. Stiens with some Interfrigo Potato wagons. © O.Kleijne
Aardappelzak van de ZPC jaren ’90. A ZPC potato bag in the ’90s. © Nico Spilt
De allerlaatste goederentrein uit Stiens!! Aan lok 341 de eer….12-4-1995
The last freighttrain from Stiens!! For loco 341 the honor…. ©Hans Elzinga
Na de laatste goederentrein was Talent188707 de allerlaatste trein van Stiens naar Leeuwarden 22-2-1997. After the last cargo train was Talent 188707 the last train from Stiens to Leeuwarden. © R.de Graaf

 

Met grote dank aan- Special thanks to: W.Wijbenga,O.Kleijne & R.de Graaf