Skip to main content

NS 2254 bij Losplaats Schuurmans 20 september 1989 (H.Elzinga)

Laden & Lossen op 20-9-1989 bij vuurwerk fabriek Schuurmans (eindigde in 2004) was een normale gang van zaken. Loading & unloading at firework factory Schuurmans (ended in 2004) was a daily buisiness. ©Hans Elzinga