Friesland

Spurt 312 heeft als trein 37239 station Deinum net verlaten. Spurt 312 has just left station Deinum as train 37239. Deinum 14-5-2020
Spurt 312 als trein 37250 naar Leeuwarden thv Deinum Spurt 312 as train 37250 to Leeuwarden near Deinum
SLT 2642 als LM naast 2942. ICM 4233 richting Heerenveen te Akkrum 6-10-2019. SLT 2642 next to 2942. ICM 4233 to Heerenveen, all on 6-10-2019 at Akkrum
SGM 2958 & 2952 kruisen te Grouw – Irnsum 6-10-2019 SGM 2958 & 2952 crossing eachother at Grouw – Irnsum 6-10-2019
ICM 4234 te Haskerdijken. ICM 4234 near Haskerdijken 19-1-2017

Spurt 239 als trein 37160 naar Leeuwarden-CS Hegedyk te Jellum 29-2-2016

Spurt 239 as train 37160 to Leeuwarden-CS at Hegedyk in Jellum

Spurt 240 als trein 37047 naar Sneek 29-2-2016 Hegedyk te Jellum

Spurt 240 as train 37047 to Sneek at Hegedyk in Jellum

Spurt 309 als trein 37444 naar Leeuwarden-CS op de “Buorren” te Tytsjerk 31-10-2015

Spurt 309 as train 37444 to Leeuwarden-CS at the “Buorren” in Tytsjerk

Spurt 317 als trein 37431 naar Groningen op de “Buorren” te Tytsjerk 31-10-2015

Spurt 317 as train 37431 to Groningen at the “Buorren” in Tytsjerk

Spurt 321 als trein 37440 naar Leeuwarden-CS te Alddiel 31-10-2015

Spurt 321 as train 37440 to Leeuwarden-CS

Spurt 350 als trein 37427 naar Groningen te Alddiel 31-10-2015

Spurt 350 as train 37427 to Groningen near Alddiel