Friesland

Spurt 315 verlaat Harlingen haven. Spurt 315 is leaving Harlingen harbour at 16-6-2018
ICM 4234 te Haskerdijken. ICM 4234 near Haskerdijken 19-1-2017

Spurt 239 als trein 37160 naar Leeuwarden-CS Hegedyk te Jellum 29-2-2016

Spurt 239 as train 37160 to Leeuwarden-CS at Hegedyk in Jellum

Spurt 240 als trein 37047 naar Sneek 29-2-2016 Hegedyk te Jellum

Spurt 240 as train 37047 to Sneek at Hegedyk in Jellum

Spurt 309 als trein 37444 naar Leeuwarden-CS op de “Buorren” te Tytsjerk 31-10-2015

Spurt 309 as train 37444 to Leeuwarden-CS at the “Buorren” in Tytsjerk

Spurt 317 als trein 37431 naar Groningen op de “Buorren” te Tytsjerk 31-10-2015

Spurt 317 as train 37431 to Groningen at the “Buorren” in Tytsjerk

Spurt 321 als trein 37440 naar Leeuwarden-CS te Alddiel 31-10-2015

Spurt 321 as train 37440 to Leeuwarden-CS

Spurt 350 als trein 37427 naar Groningen te Alddiel 31-10-2015

Spurt 350 as train 37427 to Groningen near Alddiel