Friesland

Aankomst RE 9902+9903+sik 276+materialenwagen+Vossloh HSG slijptrein 9902+9903 ex NS 1616 en 1611 3e spoor te Akkrum. RE 9902+9903+sik 276+material wagon+Vossloh HSG grinding train 9902+9903 ex NS 1616 and 1611 3rd track in Akkrum. 4-4-2024
Achterzijde… Rear side of the train…
Na passage van IC 630 zal RE 9902+9903+sik 276+materialenwagen+Vossloh HSG slijptrein 9902+9903 ex NS 1616 en 1611 vertrekken van het 3e spoor te Akkrum. After passage of IC 630, RE 9902+9903+sik 276+material wagon+Vossloh HSG grinding train 9902+9903 ex NS 1616 and 1611 will depart from the 3rd track in Akkrum. 4-4-2024
ICNG 3314 maakt op 26-2-2024 een proefrit Utrecht – Zwolle – Akkrum. Hier nadert het treinstel het station van Akkrum. ICNG 3314 will make a test drive Utrecht – Zwolle – Akkrum on 26-2-2024. Here the train approaches Akkrum station.
ICNG 3314 op de terugreis voor proefrit in de proefrit Akkrum – Zwolle – Utrecht, passeert SNG 3035 in sprinterdienst Lelystad – Leeuwarden CS, te Vegelinsoord. ICNG 3314 on the return journey for a test drive in the test drive Akkrum – Zwolle – Utrecht, passes SNG 3035 in the sprinter service Lelystad – Leeuwarden CS, in Vegelinsoord.
WINK 610 thv Zwagerbosch als trein 37433 naar Leeuwarden CS. WINK 610 near Zwagerbosch as train 37433 to Leeuwarden CS. 9-8-2023
WINK 601 thv Zwagerbosch als trein 37342 naar Groningen. WINK 601 near Zwagerbosch as train 37342 to Groningen. 9-8-2023
WINK 609 nadert als trein 37239 station Dronrijp. WINK 609 approaches as train 37239 the station of Dronrijp. 9-8-2023
WINK 613 heeft als trein 37252 naar Leeuwarden, station Dronrijp net verlaten. WINK 613 has just left Dronrijp station as train 37252 to Leeuwarden-CS. 9-8-2023
DBC 6455 & DBC 189 073 met de Delfzijl trein, in Akkrum aan de kant (op spoor 3) voor een IC. DBC 6455 & DBC 189 073 with the Delfzijl train, in Akkrum on the side (on track 3) for an IC. Akkrum 19-6-2023
Arriva 613 heeft als trein 37256 station Dronrijp verlaten, en is onderweg naar Leeuwarden CS. Arriva 613 has left Dronrijp station as train 37256 and is on its way to Leeuwarden CS. 2-5-2023
Strukton 1756 met rongen wagons vol met een lading geluidswallen, richting Leeuwarden. Op de achterzijde van de trein, hangt de SHD 2205. Hier de aankomst te Akkrum. Strukton 1756 with stake wagons full of a load of noise barriers, towards Leeuwarden. On the back of the train is the SHD 2205. Here the arrival at Akkrum. 10-12-2021
Een kort overstaan te Akkrum op spoor 3. A short pauze at track 3 in Akkrum. 10-12-2021
En na een korte pauze weer door naar Leeuwarden. And after a short break, on it’s way to Leeuwarden. Akkrum 10-12-2021
Op 9-10-2021 was het dan eindelijk zo ver voor Friesland: De ICNG zou naar Leeuwarden komen voor een testrit. Hier komt de 3110 aan bij station Akkrum. On 9-10-2021 it was finally time for Friesland: The ICNG would come to Leeuwarden for a test drive. Here the 3110 arrives at Akkrum station.
Aangekomen op spoor 3 te Akkrum een kleine pauze, voor het stel naar Leeuwarden zal vertrekken. Arrived on track 3 in Akkrum a short break before the couple will leave for Leeuwarden. 9-10-2021
Het hoe en of wat, is de fotograaf onduidelijk, maar de rit naar Leeuwarden is uiteindelijk gecanceld. De 3110 wordt klaargemaakt voor vertrek richting Utrecht. Na deze testrit is er tot op de dag van vandaag, niet weer een (test)rit ingelegd naar Friesland. The how and or what is unclear to the photographer, but the ride to Leeuwarden was eventually cancelled. The 3110 is being prepared for departure to Utrecht. To this day, after this test drive, there has not been another (test) drive to Friesland. Akkrum 9-10-2021

Na een lok wissel te Dronrijp, hier een close-up van lok 6416 en de Swietelsy werktrein te Franker. After a loc change in Dronrijp, here a close-up from the 6416 and the Swietelsky worktrain near Franeker. 4-7-2021

Aan de andere kant van de werktrein van Swietelsky hing de DBS 6455. The DBS 6455 hung on the other side of Swietelsky’s work train. Franeker 4-7-2021
Van 2-7 t/m 5-7-2021 vonden er enkele werkzaamheden aan het spoor plaats bij Franeker. Hier Swietelsky lok 1018 vastgelegt thv voormalig trambaan aansluiting te Franeker. From 2-7 to 5-7-2021 some work on the track took place at Franeker. Here Swietelsky loc 1018 moored at the former tram track connection in Franeker. 4-7-2021
ICM 4044 & 4014 naderen station Akkrum. Op volle snelheid, zal deze IC 1843 doordenderen naar Leeuwarden CS. ICM 4044 & 4014 approaching Akkrum station. At full speed, this IC 1843 will continue to Leeuwarden CS. 7-10-2021
SNG 2747 heeft zojuist Akkrum verlaten als trein 9052 naar Zwolle. SNG 2747 has just left Akkrum as train 9052 to Zwolle. 7-10-2021
GTW 228 & 229 onderweg naar Blerick voor interieurvernieuwing, hier de doorkomst te Akkrum. GTW 228 & 229 en route to Blerick for interior renewal, here the passage in Akkrum. 27-8-2021
WINK 605 nadert als trein 37252 station Deinum op 26-8-2021 . At 26-8-2021 is WINK 605 approaching Deinum station as train 37252.
WINK 607 heeft zojuist Deinum verlaten als trein 37237 naar Harlingen Haven. WINK 607 has just left Deinum as train 37237 to Harlingen Haven. 26-8-2021
WINK 601 is zojuist aangekomen als trein37129 te Stavoren. De machinist is net aan de andere kant ingestapt, om de trein in gereedheid te brengen voor de terugweg naar Leeuwarden. WINK 601 has just arrived as train 37129 in Stavoren. The driver has just boarded on the other side to prepare the train for the return to Leeuwarden. 2-8-2021
WINK 601 vertrekt vanuit Stavoren als trein 37148 naar Leeuwarden CS. WINK 601 departs from Stavoren as train 37148 to Leeuwarden CS. 2-8-2021
WINK 601 naar Leeuwarden CS als trein 37156 te Hindeloopen. WINK 601 to Leeuwarden CS as train 37156 in Hindeloopen. 2-8-2021
Spurt 321 vertrekt vanuit Harlingen haven als trein 37260 naar Leeuwarden CS. Spurt 321 departs from Harlingen harbor as train 37260 to Leeuwarden CS. 2-8-2021
WINK 604 heeft net het station van Dronrijp verlaten, en rijd hier langs de Hegedyk te Dronrijp als trein 37268 naar Leeuwarden. WINK 604 as train 37268 to Leeuwarden just leaved the station of Dronrijp. 2-8-2021
Spurt 266 (Annemarie Jorritsma) als trein 37241 naar Leeuwarden CS thv Deinum. Spurt 266 (Annemarie Jorritsma) as train 37241 to Leeuwarden CS at Deinum. 22-10-2020
Spurt 366 als trein 37254 naar Harlingen haven. Spurt 366 as train 37254 to Harlingen harbor. 22-10-2020