Friesland

ICM 4044 & 4014 naderen station Akkrum. Op volle snelheid, zal deze IC 1843 doordenderen naar Leeuwarden CS. ICM 4044 & 4014 approaching Akkrum station. At full speed, this IC 1843 will continue to Leeuwarden CS. 7-10-2021
SNG 2747 heeft zojuist Akkrum verlaten als trein 9052 naar Zwolle. SNG 2747 has just left Akkrum as train 9052 to Zwolle. 7-10-2021
GTW 228 & 229 onderweg naar Blerick voor interieurvernieuwing, hier de doorkomst te Akkrum. GTW 228 & 229 en route to Blerick for interior renewal, here the passage in Akkrum. 27-8-2021
WINK 605 nadert als trein 37252 station Deinum op 26-8-2021 . At 26-8-2021 is WINK 605 approaching Deinum station as train 37252.
WINK 607 heeft zojuist Deinum verlaten als trein 37237 naar Harlingen Haven. WINK 607 has just left Deinum as train 37237 to Harlingen Haven. 26-8-2021
WINK 601 is zojuist aangekomen als trein37129 te Stavoren. De machinist is net aan de andere kant ingestapt, om de trein in gereedheid te brengen voor de terugweg naar Leeuwarden. WINK 601 has just arrived as train 37129 in Stavoren. The driver has just boarded on the other side to prepare the train for the return to Leeuwarden. 2-8-2021
WINK 601 vertrekt vanuit Stavoren als trein 37148 naar Leeuwarden CS. WINK 601 departs from Stavoren as train 37148 to Leeuwarden CS. 2-8-2021
WINK 601 naar Leeuwarden CS als trein 37156 te Hindeloopen. WINK 601 to Leeuwarden CS as train 37156 in Hindeloopen. 2-8-2021
Spurt 321 vertrekt vanuit Harlingen haven als trein 37260 naar Leeuwarden CS. Spurt 321 departs from Harlingen harbor as train 37260 to Leeuwarden CS. 2-8-2021
WINK 604 heeft net het station van Dronrijp verlaten, en rijd hier langs de Hegedyk te Dronrijp als trein 37268 naar Leeuwarden. WINK 604 as train 37268 to Leeuwarden just leaved the station of Dronrijp. 2-8-2021
Spurt 266 (Annemarie Jorritsma) als trein 37241 naar Leeuwarden CS thv Deinum. Spurt 266 (Annemarie Jorritsma) as train 37241 to Leeuwarden CS at Deinum. 22-10-2020
Spurt 366 als trein 37254 naar Harlingen haven. Spurt 366 as train 37254 to Harlingen harbor. 22-10-2020