Goederentreinen

Laden en lossen onder de watertoren aan het zuiderplein te Leeuwarden rond de jaren ’30. Loading an unloading from wagons under the watertower of Leeuwarden at the zuiderplein.
Laden en Lossen aan De Merodestraat Leeuwarden 25-4-1950. Unloading and Loading in the Merodestraat Leeuwarden. ©F.C.D. Popken
In 1952 rangeert de 2002, een door de NS van het USATC overgenomen dieselloc met de buurtgoederentrein in Akkrum. In 1952 is NS 2002, a diesel lok taken over from USATC with an neighborhoodtrein busy with shunting in Akkrum
Op 20 mei 1956 was er een NS 2000(ex-USATC) druk in de weer te Dokkum. At the 20th may of 1956 there was an NS 2000 (ex-USATC) busy in Dokkum © Wim Hoekema
Op 25 augustus 1958 zien we buurtgoederentrein 5080 van Leeuwarden naar Stavoren, ter hoogte van het voormalige station Oudega. On August 25, 1958, we see neighborhood freight train 5080 from Leeuwarden to Stavoren, near the former Oudega station. Collection W. Hoekema
Eind zeventiger jaren: Er was toen nog veel aanvoer van aardappel rooimachines uit Duitsland die via Harlingen naar Engeland werden verscheept. End of the 1970s: There was a lot of supply from potato diggers from Germany, that were shipped in the port of Harlingen to England. ©Collectie Visser
1212 staat klaar met aardappeltrein te Leeuwarden begin 1980. 1212 is ready for departure at Leeuwarden with a potato train.
2410 komt met een sleepje containers van de firma Lijempf vanaf de Schenkenschans Leeuwarden. Hier op de weg terug naar het emplacement. 2410 has hoked up some containerwagons from the Lijempf factory at the Schenkenschans Leeuwarden. Here on it’s way back to the trainyard.
NS locomotor 341 met wat goederenwagons te Leeuwarden. NS 341 with some cargowagons in Leeuwarden. 21-2-1982
1101 met een korte goederentrein bij Barrahûs (Werpsterhoek) net buiten Leeuwarden.
1101 with a short cargotrain at Barrahûs (Werpsterhoek).
Hout lossen bij de firma Hubert Jans te Harlingen in de dok. Unloading the wood by the Firm Hubert Jans at Harlingen dock
NS 2451 met trein 55728 naar Leeuwarden is juist de Stienservaart te Stiens gepasseerd. NS 2451 with train 55728 to Leeuwarden, has just crossed the Stienservaart in Stiens. 30-1-1987
NS 2454 te Dronrijp t.h.v De Rewerterdyk. NS 2454 in Dronrijp near De Rewerterdyk.1987
Lok 6451 trekt een Aardappeltrein van Stiens naar Leeuwarden-CS thv Jelsum. Loc 6451 is pulling a potato train from Stiens to Leeuwarden near Jelsum. 03-01-1992
De laatste goederentrein Onnen-Leeuwarden bij de Lytse Geast. The last cargotrain Onnen – Leeuwarden 29-5-1992
NS 2465 met goederentrein 55727 Leeuwarden-Stiens bij de ZPC te Stiens op 19 oktober 1987
NS 2465 with cargotrain 55727 Leeuwarden-Stiens at ZPC in Stiens
NS 2407 met een aantal Interfrigo wagens te Franeker. NS 2407 with some Interfrigowagons in Franeker. 8-1-1988 ©L.Bijlsma
2 koelwagens voor vervoer van Aardappelen staan op de laad & los weg aan de Oostelijke industrieweg te Franker 1990.
2 Coolingwagons for the transport of potatoes at the loadingplace in Franeker.
6432 heeft zojuist de wagens voor de VAM uitgerangeerd en gaat nu de sleep wagens voor de klanten in/rondom Harlingen-haven ophalen.
6432 has shunted the wagons for VAM out of the cargotrain and is shunting back to the other wagons for the costumers in & arround Harlingen-haven.
6432 met 2 VAM wagens bij de VAM compost vulmachine 28-1-1992. NS 6432 buisy shunting with 2 VAMwagons by the compost filling machine
6432 met 2 VAM wagens bij de VAM compost vulmachine 28-1-1992. NS 6432 buisy shunting with 2 VAMwagons by the compost filling machine
6432 op de weg terug naar Leeuwarden-CS met 2 VAM wagens en 2 containerwagens de lok passeerde hier zojuist Station Harlingen. NS 6432 has just passed Station Harlingen with the 2 VAM wagons and 2 containerwagons at his way back to Leeuwarden-CS
Leeuwarden 25 februari 1992 is de 6420 om 11.42 onderweg met VAM wagens naar Harlingen. At 25th of februari 1992 is loc 6420s on his way to Harlingen and has just left Leeuwarden with 2 VAM wagons.
NS 6435 (Joop) dendert als buurttrein van Harlingen (resp.haven) door Leeuwarden naar Groningen. NS 6435 (Joop) rumbles as neighborhoodtrain from Harlingen (harbour) trough Leeuwarden to Groningen.
In de laatste nadagen van NS, staat NS 1309+Lw shuttle klaar voor vertrek naar “het Rotterdamse.” In the last days of the NS, the NS 1309 + Lw shuttle is ready for departure to Rotterdam. Leeuwarden 16 juli 1998
Aankomst van de aller eerste ACTS 1200 te Leeuwarden: ACTS 1253 in mei 1999. Arrival of the first ACTS 1200 in Leeuwarden: ACTS 1253 in may 1999 ©K.R. Noppert
De aller eerste 6700 van ACTS achterop dezelfde trein: ACTS 6705. The first 6700 at the same train: ACTS 6705 may 1999. © K.R. Noppert
1253 en 6705 nog even gebroederlijk naast elkaar, voor de rangeer werkzaamheden beginnen. Mei 1999. The 1253 & 6705 brotherly next to each other, before duty begins. May 1999 ©K.R. Noppert
Alle 1200en staan aan de kant en de 1252 moet na revisie nog ingeregeld worden te Zwolle. Op 24-9-2002 is huurloc B5526 voor het eerst in Leeuwarden en zal een aantal uren na deze twee vroege morgen foto’s ingezet worden voor de containershuttle naar Rotterdam Mvtw. All 1200’s are standing beside with some defects and the 1252 has to be tuned in Zwolle. At 24-9-2002 is the hired loc B5526 for the first time in Leeuwarden and after this early bird pics, been used for pulling the containershuttle to Rotterdam Mvtw.
ACTS 1255+6702+shuttle 28-12-2004
MRCE (ACTS) 513-9 in Leeuwarden 18-07-09
ACTS 1458 & 1043 druk bezig met rangeerwerk te Leeuwarden. ACTS 1458 & 1043 buisy shunting at Leeuwarden 3-10-2009
ACTS 6702+1606 met de één na laatste shuttle Lw-Rtd-mvtw. ACTS 6702 + 1606 with the 2nd last shuttle Lw-Rtd-mvtw. Leeuwarden 29-5-2011