Skip to main content

Harlingen – Haven (14)

Eind zeventiger jaren: Er was toen nog veel aanvoer van aardappel rooimachines uit Duitsland die via Harlingen naar Engeland werden verscheept. End of teh 1970s: There was a lot of supply from potato diggers from Germany, that were shipped in the port of Harlingen to England. ©Collectie Visser