Huurloks in Noord – Nederland

Huur loks in Noord – Nederland – Lease locomotives in the North of the Netherlands

De NS kampte tussen 1970 en 1985 met materieel te kort. Hierop werd besloten om locomotieven te gaan huren in buurland Duitsland. De keuze was snel gemaakt en was gevallen op de diesel locomotievenfamilie DH- BR 210 t/m 219. Voor de meeste treinen stonden de DB locs 216 en 218 uit voorgenoemde DB lok serie. De huur locomotieven waren ter vervanging van de NS diesel series 22/23/24/2500. De 22/2300en zaten in de kolentreinen (4 loks voor 1 trein) en de 24/2500en zaten vastgeroest in de overige goederentreinen. Passagierstreinen in trek/duw combinatie was met twee 24/2500 niet mogelijk, en ze waren immers ook allen bezet. De DB serie 210 t/m 219 voldeed aan alle eisen van de NS en waren zowel op technisch vlak als op krachtgebied dan ook sterker en beter dan de locomotieven die de NS op dat moment bezat. De locomotieven waren dan ook zéér geliefd onder de Nederlandse machinisten (meesters).

The NS had between 1970 and 1985 material too short. NS had decided to hire locomotives in the neighbouring Germany. The choice was quickly made and had fallen on the diesel locomotives family DH-BR 210 t/m 219. For most trains were the DB locs 216 and 218 to see from that serie. The lease locomotives were to replace the NS diesel locomotives 22/23/24/2500 series. The 22/2300’s were in the coaltrains (4 loco’s at the front of the train) and the 24/2500’s were rusted in the other cargotrains. Push and pull passenger trains in combination with two 24/2500 was not possible, and they were also all in service. The DB series 210 t/m 219 satisfied all requirements of the NS and were both on technical as on strength, stronger and better than the locomotives that the NS had in service at that time. The locomotives were very popular among the Dutch train drivers.

Kolentrein met 4x een 22/2300 locomotief op de front van de trein. Coal train with 4 22/2300 loco’s

Korte beschrijving over de technische voordelen van de DB huurloks

Short description of the technical advantage of the DB lease loco’s

Multiple rijden en in trek/duw combinatie, Snelheid max. 140Km/pu, Treinverwarming aanwezig, 1840 pk-motor – Multiple riding & in Pull/push combination, Max. speed 140Km/pu, train heating system, 1840pk-motor.

Werkzaamheden van de loks – Working

De loks zijn circa zes jaar lang op huur basis in NS dienst geweest. In de Noordelijke Provincies werden de loks regelmatig voor een (buurt) goederentreinen gezet maar waren ook wel in de passagiersdienst aan te treffen, en werd dan ook met regelmaat voor de bekende “Klompentrein” neer gezet. Veel van de locs waren gestationeerd in Groningen en Zwolle. De onderhoudsomloop van de locs ging via Nieuweschans en Oldenburg over de toenmalige spoorverbinding Groningen-Bremen vv. De locs werden gereden door NS-personeel die er voor waren opgeleid t.b.v. het traject Groningen-Leer vv. Later werd er ook Zwols personeel voor opgeleid. Klein onderhoud werd gedaan in Zwolle bij Stork-Werkspoor-Diesel.

The loks are about six years on loan in NS service. In the Noth of the Netherlands the loks were regularly for freight trains to see, but were also in the passenger service, and was regularly for the well-known “Woodenshoes train” to see. Many of the locomotives were stationed in Groningen and Zwolle. The maintenance of the locs went via Nieuweschans over the line between Groningen and Bremen Oldenburg and vice versa. Later the personal of Zwolle were also trained. Small maintenance was done in Zwolle by Stork-Werkspoor-Diesel.

DB 216 087 met een aantal zelflossers op 3-12-1979 te Sneek. DB 216 087 with some self unloaders in Sneek
Hier trekt de DB 216 151-1 met een goederentrein van Onnen naar Leeuwarden opgenomen op 20 januari 1981 te Buitenpost. Here is the DB 216 151-1 pulling a freight train of Onnen to Leeuwarden on 20 January 1981 in Buitenpost.
DB lok 216 086-9 rijdt in het voorjaar van 1981 met een goederentrein van Onnen het station van Leeuwarden binnen. DB lok 216 086-9 drives in the spring of 1981 with a freight train from Onnen in to the station of Leeuwarden.
Voorjaar 1981: Op een afstelspoor staat lok 216 060-4 te Leeuwarden. Spring 1981: On a stabling tracks is 216 060-4 standing in Leeuwarden.
Lok 216 073-4 is zojuist vertrokken uit station Hardegarijp begin jaren ’80. Loc 216 073-4 departed from station Hardegarijp early ’80s
DB 216 083-6 te Sneek in 1982, opmerkelijk is de gemonteerde sneeuwschuiver onder de loc. DB 216 083-6 to Sneek in 1982, noteworthy is the mounted Snowplow at the underside of the loc.
De dagelijkse goederentrein van Leeuwarden naar Harlingen en terug werd toen met een gehuurde duitse 216 gereden. Hier tijdens de middagstop in Franeker, wachtend op een tegentrein uit Leeuwarden. May 1983 – the daily ©L.Bijlsma
DB 216 075-03 als losse lok over het emplacement van Leeuwarden. Beide gebouwen in het midden van het emplacement staan er hedendaags niet meer. DB 216 075-03 shunting on the emplacement of Leeuwarden. Both buildings in the middle of the emplacement are demolished.
DB 216 020 met een rangeerdeel voor de trein 770222 op de havensporen te Harlingen. DB 216 020 at front of cargotrain (770222) on the railtrack in Harlingen Haven. 6-2-1984
DB 216 060 + 1657 + 2401 te Veenwouden 13 april 1984. DB 216 060 + 1657 + 2401 at Veenwouden