Jubileumrit FMC Plan U – 2022

Op 3-7-2022 was er ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van de Friese Modelbaan Club (FMC) de DE-3 van de Stichting CREW 2454 ingehuurd. Op de planning stond een gezellig middagje op de Veluwe gepland, bij de Veluwse Stoomtrein Maatschappij. De rit er naar toe, werd verreden door ex-ns DE-3 nr. 151. Hier het stel ter hoogte van Barrahûs. On 3-7-2022, the DE-3 of the CREW 2454 Foundation was hired on the occasion of the 40th anniversary of the Frisian Modelbaan Club (FMC). A pleasant afternoon in the Veluwe was planned, at the Veluwe Stoomtrein Maatschappij. The drive to the Veluwe, was driven by ex-ns DE-3 no. 151. Here the is the train near Barrahûs. 03-7-2022
Aankomst DE-3 nr. 151 te Akkrum (Akm) waar het treinstel voor een aantal minuten aan de kant moet, om de IC’s te laten passeren. De 151 staat over op het daarvoor beschikbare spoor 3 te Akkrum. Arrival DE-3 no. 151 in Akkrum (Akm) where the train set has to stop for a few minutes to allow the ICs to pass. The 151 is transferred to the available track 3 in Akkrum. 3-7-2022
Akkrum (2)
Akkrum (3) Met onbekende passerende IC als IC 634 richting Rotterdam CS. With unknown passing IC as IC 634 towards Rotterdam CS. 3-7-2022
Na een gezellige middag op de Veluwe, is de DE-3 nr.151 op weg terug naar Leeuwarden. Hier het treinstel gefotografeerd ter hoogte van Reduzum.After a pleasant afternoon in the Veluwe, the DE-3 nr.151 is on its way back to Leeuwarden. Here the train is Photographed near Reduzum. 3-7-2022
Na het terugbrengen van de reizigers, verlaat de DE-3 nr. 151 Leeuwarden, in de richting van Amersfoort. Hier is de trein wederom gefotografeerd ter hoogte van Reduzum. After returning the passengers, the DE-3 will leave no. 151 Leeuwarden, in the direction of Amersfoort. Here the train is again photographed near Reduzum. 03-7-2022