Koploper (ICM)

Koploper 4011 with KLM outfit te Akkrum op 6 augustus 1987. Koploper with KLM outfit at Akkrum at the 6th of august 1987. ©Wim Hoekema
NS 4012 in Martin Air outfit 1988 ©Rob Stremming
Op 8 juli 1988 staat Koploper 4012 in de opvallende Martinair-uitvoering aan het Leeuwarder perron.
At 8th of july in 1988 is Koploper 4012 in the Martinair outfit at Leeuwarden-CS
Koploper 4011 in Aegon outfit te Leeuwarden-CS.
Koploper 4011 in a special Aegon commercial outfit at Leeuwarden-CS