Leeuwarden (Gem.)

ICM 4060 & 4075 als trein 670 naar Rotterdam CS. Hier de treinstellen gefotografeerd ter hoogte van Reduzum. ICM 4060 & 4075 as train 670 to Rotterdam CS. Here the trainset photographed near Reduzum. 3-7-2022
Arriva 612 als trein 37136 van Stavoren naar Leeuwarden, op de HRM brug te Leeuwarden. Arriva 612 as train 37136 from Stavoren to Leeuwarden, on the HRM bridge in Leeuwarden. 13-6-2022

 

IPR 2105 met LINEAS Dolimetrein naar Veendam via Leeuwarden. IPR 2105 with LINEAS Dolime train to Veendam via Leeuwarden. 8-5-2022

 

NS SNG 3022 als trein 9065 naar Leeuwarden, ter hoogte van Barrahûs. NS SNG 3022 as train 9065 to Leeuwarden, near Barrahûs. 8-5-2022

 

Na wat geluidswallen te hebben gelost in Leeuwarden, vertrekt Strukton 1756 weer met de trein in de richting van Zwolle. After having unloaded some noise barriers in Leeuwarden, Strukton 1756 departs again by train in the direction of Zwolle. Leeuwarden 10-12-2021

 

WINK 617 als trein 37058 nadert station Mantgum. WINK 617 as train 37058 approaches Mantgum station. 7-10-2021
WINK 610 op spoor 4 & SNG 2344 op spoor 5 te Leeuwarden-CS…?! WINK 610 at platform 4 & SNG 2344 at platform 5 in Leeuwarden-CS…?! 27-8-2021

 

SNG 2344 als trein 9070 onderweg naar Meppel, hier ter hoogte van Barrahûs. SNG 2344 as train 9070 on it’s way to Meppel, here near Barrahûs. 26-8-2021

 

ICM 4243 & 4073 onderweg naar Leeuwarden-CS, hier ter hoogte van Barrahûs. ICM 4243 & 4073 on their to Leeuwarden-CS, here near Barrahûs. 26-8-2021

 

WINK 601 onderweg als trein 37141 naar Stavoren, hier ter hoogte van Jellum. WINK 601 en route as train 37141 to Stavoren, here near Jellum. 26-8-2021

 

WINK 609 onderweg als trein 37054 naar Leeuwarden, hier ter hoogte van Jellum. WINK 609 en route as train 371054 to Leeuwarden, here near Jellum. 26-8-2021

 

SHD 2205 is op 28-8-2021 nogmaals te gast in Leeuwarden. (1) SHD 2205 will once again be a guest in Leeuwarden on 28-8-2021. (1)

 

SHD 2205 – 28-8-2021 (2)

 

HSD 2205 bij Stadler voor de deur met enkele rongenwagens vol met geluidsschermen voor langs de spoorlijn Leeuwarden – Zwolle. HSD 2205 in front of Stadler with a few stake wagons full of noise barriers, whom will be used along the railway line Leeuwarden – Zwolle . Leeuwarden 22-4-2021
WINK 608 onderweg naar Sneek ter hoogte van Boksum 12-4-2021 WINK 608 on it’s way to Sneek, photographed near Boksum
WINK 613 onderweg naar Harlingen haven. Hier het treinstel gefotografeerd ter hoogte van Deinum. WINK 613 on the way to Harlingen harbour. Here the train photographed at the height of Deinum 12-4-2021
WINK 607 onderweg naar Leeuwarden. (Het matrixbord is inmiddels aangepast voor de terugweg, de tekst heeft de bestemming Sneek) gefotografeerd vanaf het Stephenson-viaduct te Leeuwarden. WINK 607 on its way to Leeuwarden. (The matrix board has now been adapted for the way back, the text has the destination Sneek) Photographed from the Stephenson viaduct in Leeuwarden. 12-4-2021
WINKS 609+617 vanuit Groningen onderweg naar Leeuwarden. Hier bevinden de treinstellen zich ter hoogte van station Leeuwarden – Camminghaburen. WINKS 609 + 617 from Groningen on their way to Leeuwarden. Here the trains are located near the station Leeuwarden – Camminghaburen. 12-4-2021
Spurts 306, 243 en 327 werden vanuit Groningen overgebracht naar Leeuwarden. trein/ritnummer onbekend. Spurts 306, 243 and 327 were transferred from Groningen to Leeuwarden. train / ride number unknown. Leeuwarden Achter de Hoven 21-2-2021

 

Spurt 315 als trein 37336 passeert de wijk Achter de Hoven te Leeuwarden. Spurt 315 passing as train 37336 the neighboorhood Achter de Hoven in Leeuwarden. 21-2-2021

 

Spurt 304 wachtend op spoor 6 voor vertrek naar Groningen. Spurt 304 waiting on track 6 for departure to Groningen. Leeuwarden 7-2-2021
SNG 2357 op spoor 5 te Leeuwarden. SNG 2357 at track 5 in Leeuwarden 7-2-2021
Spurt 241 ter hoogte van woonwijk Achter de hoven als 37427 naar Leeuwarden. Spurt 241 near the neighbourhood Achter de hoven as 37427 to Leeuwarden. 7-2-2021
Spurt 304 ter hoogte van de woonwijk Achter de hoven als 37349 naar Leeuwarden. Spurt 304 near the neighboorhood Achter de hoven as 37349 to Leeuwarden. 7-2-2021
Spurt 304 passeert als trein 37360 woonwijk Achter de hoven in de richting van Groningen. Spurt 304 passes as train 37360 the neighbourhood Achter de hoven in the direction of Groningen. Leeuwarden 7-2-2021
Spurt 307 op de achter grond en Spurt 316 op de voorgrond die net als trein 37364 binnenkomt op Leeuwarden. Spurt 307 in the background and Spurt 316 in the foreground, which, like train 37364, enters Leeuwarden. 16-11-2020
Spurt 240 als trein 37047 naar Sneek thv Boksumerdyk. Spurt 240 as train 37047 to Sneek near Boksumerdyk 16-11-2020
 
Spurt 314 (Jopie Huisman) als trein 37160 naar Leeuwarden CS. Spurt 314 (Jopie Huisman) as train 37160 to Leeuwarden CS. 22-10-2020

 

WINK 603 onder weg naar Leeuwarden, gefotografeerd thv Barrahûs. WINK 603 on it’s way to Leeuwarden near Barrahûs. 15-09-2020

 

Spurt 318 als trein 37448 naaar Leeuwarden. Spurt 318 as train 37448 to Leeuwarden 09-09-2020
ICM 4040 & 4018 als trein 629 ter hoogte van Barrahûs. ICM 4040 & 4018 as train 629 at Barrahûs. 20-8-2020
SNG 2341 als trein 9040 ter hoogte van Barrahûs. SNG 2341 as train 9040 at Barrahûs 20-8-2020
SNG 2342 als trein 9031 naar Leeuwarden, ter hoogte van Barrahûs. SNG 2342 as train 9031 to Leeuwarden, near Barrahûs. 20-8-2020
DDZ 7625 als trein 1840 naar Den Haag, ter hoogte van Barrahûs. DDZ 7625 as train 1840 to The Hague, near Barrahûs. 20-8-2020
Spurt (10)520 van de Vechtdallijnen werd op 19-7-2020 overgebracht naar Stadler Leeuwarden, voor onderhoud. Spurt (10) 520 van de Vechtdallijnen was transferred on 19-7-2020 to Stadler Leeuwarden, for maintenance.
Te Leeuwarden werd de 520 naar Stadler gebracht door de 315. At Leeuwarden the 520 was brought to Stadler by the 315.
Te Leeuwarden werd de 520 naar Stadler gebracht door de 315. At Leeuwarden the 520 was brought to Stadler by the 315.
Spurt 231 is voor de de Werkplaats (loods) van Stadler geplaatst. Spurt 231 has been placed in front of Stadler’s work-shed. Leeuwarden 15-6-2020
Na een midlive revisie in Polen te hebben gehad, én een nieuwe frisse outfit in Winterswijk bij Transit Oost te hebben gekregen, kwamen de Spurts 321 en 231 weer binnen op Leeuwarden. hier rijden de spurt het talud op van de HRMK brug. After having had a midlive overhaul in Poland, and a new fresh outfit in Winterswijk at Transit Oost, the Spurts 321 and 231 returned to Leeuwarden. here the spurt drives up the slope of the HRMK bridge. Leeuwarden 14-5-2020
Spurts 307 en 308 als trein 37373 naar Leeuwarden, ter hoogte van station Leeuwarden Camminghaburen. Spurts 307 and 308 as train 37373 to Leeuwarden, near Leeuwarden Camminghaburen station. 2-5-2020
Spurt 348 als trein 37474 naar Leeuwarden, ter hoogte van station Leeuwarden – Camminghaburen. Spurt 348 as train 37474 to Leeuwarden, near Leeuwarden – Camminghaburen station. 29-5-2020
Spurts 301 en 302 als trein 37372 naar Leeuwarden, ter hoogte van station Leeuwarden – Camminghaburen. Spurt 301 and 302 as train 37372 to Leeuwarden near Leeuwarden – Camminghaburen station. 29-5-2020
Spurt 313 als trein 37376 naar Leeuwarden ter hoogte van de Leeuwarder Jachthaven. Spurt 313 as trein 37376 (near the Yacht harbour of Leeuwarden) to Leeuwarden 28-5-2020
Spurt 335 als trein 37372 op de brug over de Greuns te Leeuwarden. Spurt 335 crosses as train 37372 the Greuns bridge in Leeuwarden 28-5-2020
Spurt 326 dendert door de wijk Achter de Hoven als trein 37372 naar Leeuwarden CS. Spurt 326 thundering trough the Leeuwarden Achter de Hoven district 25-5-2020
Spurt 324 als trein 37372 naar Leeuwarden CS thv Saturnusweg te Leeuwarden. Spurt 324 as train 37372 to Leeuwarden CS near Saturnusweg Leeuwarden 24-5-2020
ICM 4210 & 4209 als trein 661 onderweg naar Leeuwarden thv Barrahûs.
ICM 4210 & 4209 on it’s way to Leeuwarden near Barrahûs 14-5-2020
ICM 4236 nadert de HRMK brug, als trein 9047 naar Leeuwarden. ICM 4236 approaches the HRMK bridge, as train 9047 to Leeuwarden. 14-5-2020
Spurt 320 als trein 37141 naar Stavoren thv Hilaaderdyk te Jellum. Spurt 320 as train 37141 to Stavoren at Hilaaderdyk in Jellum 14-5-2020
Spurt 318 als trein 37156 nadert ovw Boksumerdyk/Nijlânsdyk. Spurt 318 as train 37156 approaches levelcrossing Boksumerdyk / Nijlânsdyk. 14-5-2020
Spurts 325 en 322 als trein 37476 naar Leeuwarden, vlak voor het naderen van voormalig station Leeuwarden Achter de hoven. Spurts 325 and 322 as train 37476 to Leeuwarden, just before approaching the former station Leeuwarden Achter de hoven. 13-5-2020
ICM 4247 als trein 665 naar Leeuwarden, ter hoogte van Reduzum. ICM 4247 as train 665 to Leeuwarden, near Reduzum. 12-5-2020
ICM 4236 als trein 9072 naar Meppel, ter hoogte van Reduzum. ICM 4236 as train 9072 to Meppel, near Reduzum. 12-5-2020
Spurt 313 thv de wijk Camminghaburen, als trein 37372 naar Leeuwarden. Spurt 313 at the Camminghaburen district (Leeuwarden,) as train 37372 to Leeuwarden. 12-5-2020
Spurt 351 & 302 als trein 37472 naar Leeuwarden op de brug over de Greuns te Leeuwarden. Spurt 351 & 302 as train 37272 to Leeuwarden over the Greuns-bridge 11-5-2020
Spurt 351 & 302 als trein 37472 naar Leeuwarden thv Âlddiel tussen Leeuwarden en Tytsjerk. Spurt 351 & 302 as train 37272 to Leeuwarden near Âlddiel between Leeuwarden and Tytsjerk. 11-5-2020
Spurt 351 & 302 als trein 37472 naar Leeuwarden thv station Leeuwarden Camminghaburen. Spurt 351 & 302 as train 37272 to Leeuwarden near Leeuwarden Camminghaburen 8-5-2020
ICM 4207 als trein 9065 naar Leeuwarden. ICM 4207 as train 9065 to Leeuwarden. Barrahûs 7-5-2020
ICM 4236 als trein 9072 naar Meppel. ICM 4236 as train 9072 to Meppel. Barrahûs 7-5-2020
ICM 4250 & 4248 als trein 9025 naar Leeuwarden. ICM 4250 & 4248 as train 9025 to Leeuwarden Barrahûs 7-5-2020
Vanwege werkzaamheden tussen Leeuwarden en Groningen moesten de GTW’s vanaf Groningen via Meppel naar Leeuwarden gebracht worden voor onderhoud. Hier nadert het Spurt trio 318, 309 & 350 de HRMK Brug bij Leeuwarden. Due to work between Leeuwarden and Groningen, the GTWs had to be brought from Groningen via Meppel to Leeuwarden for maintenance. Here the Spurt trio 318, 309 & 350 approaches the HRMK Bridge near Leeuwarden. 30-4-2020
ICM 4023 als trein 641 die de helling op rijd van de HRMK brug. ICM 4023 as train 641 to Leeuwarden is near the HRMK bridge. 30-4-2020
ICM 4037 als trein 650 over de HRMK brug Leeuwarden uit rijd. ICM 4037 as trein 650 at the HRMK bridge, going out of Leeuwarden. 30-4-2020
Strukton 303007 en de Universal tamper 4.0 worden naar spoor 56 gerangeerd. Hier moet het konvooi wachten op Spurt 351 als trein  37229 naar Harlingen haven. daar zal Strukton 1824 het gehele circus ophalen, om naar Roosendaal af te reizen. Strukton 303007 & Universal tamper 4.0 shunting to track 56 from Leeuwarden-CS. Here the konvooi is waiting for Spurt 351 passing by as train 37229 to Harlingen haven. Strukton 1824 will collect the whole circus to go to Roosendaal. Leeuwarden 31-3-2020
Strukton 1824 op spoor 56 te Leeuwarden. Strukton 1824 at track 56 from Leeuwarden-CS 31-3-2020
Strukton 1824 samen met de Universal tamper 4.0 & 303007 klaar voor vertrek op 56 te Leeuwarden-CS. Strukton 1824 with Universal tamper 4.0 & 303007 ready for departure at track 56 from Leeuwarden-CS 31-3-2020
Spurt 351 als trein 37238 naar Leeuwarden-CS. Spurt 351 as train 37238 to Leeuwarden 31-03-2020
RailExpert 9901 is onderweg om het Waterstof-treinstel van Alstom op te halen uit Leeuwarden. Hier het konvooi te Barrahûs. RailExpert 9901 on it’s way to Leeuwarden, to collect the Hydrogen-train form Alstom in Leeuwarden 10-3-2020
RailExpert 9901 is bijna gearriveerd op het emplacement van Leeuwarden. RailExpert 9901 is almost arrived at the railyard of Leeuwarden 10-3-2020
RailExpert 9901 heeft net kop gemaakt op spoor 2 van station Leeuwarden. RailExpert buisy shunting at Leeuwarden 10-3-2020
Struktonkraan haald het stootjuk weg, terwijl de 1745 met aan de haak de 4231 klaar word gemaakt voor afvoer. Struktoncrane is getting the buffer away and meanwhile the 1745 & hoked up 4231 are getting ready for take off to the repairing house.
NS 1745 onderweg om aan de 4231 te worden gekoppeld voor aflseep. NS 1745 on it’s way to get the 4231. Leeuwarden 1-1-2020.
Op oudejaarsnacht knalde door de dichte mist, ICM 4231 tegen het stootjuk te Leeuwarden. Omdat de mist zo dicht was, werd het losmaken en bergen onmogelijk. de dag erna zou er een calamiteitenteam deze machine weer vlot trekken. Vandaag op 1-1-2020 is er weer beter zicht, en zullen de werkzaamheden plaatsvinden. On old years night, the ICM 4231 hit a buffer in Leeuwarden. the mis was so thick, that te replacement could be done the next day. Today at 1-1-2020 the engine has got prepaired to the replacement on the railtrack again.
DBS 6416 met Eamos wagons bij Barrahûs, Leeuwarden DBS 6416 with Eamos wagons at Barrahûs near Leeuwarden 31-05-19
RRF17 met FCCPPS-sen bij Barrahûs Leeuwarden. RRF17 with FCCPPS-en at Barrahûs near Leeuwarden 31-05-19
RRF17 met FCCPPS-sen (zelflossers.) RRF17 with some FCCPPS-en (self-releasing wagons)  31-05-19
RRF17 met kettinghor bij Barrahûs, Leeuwarden. RRF17 with a Chainhor at Barrahûs near Leeuwarden. 31-05-19
Op 31-5-2019 vertrekken de Sprinters Leeuwarden – Meppel de gehele dag van spoor 4 te Leeuwarden. Hier SNG 2732 op langs het perron, in ‘Duiffie’ stand genomen naast ICM 4214. On 31-52019 the Sprinters Leeuwarden – Meppel leave the entire day of track 4 in Leeuwarden. Here the 2732 along the platform, in ‘Duiffie’ position taken next to ICM 4214
De Machinist is inmiddels in de trein, en zal deze niet lang na het nemen van deze foto in ‘Duiffie’ stand de trein volledig vertrek gereed maken. The Machinist is now on the train, and will make it ready for departure not long after taking this photo in ‘Duiffie’ mode.
Een onbekende Spurt onderweg vanuit Stavoren naar Leeuwarden. op 23-2-2019. An unknown Spurt en route from Stavoren to Leeuwarden. on 2/23/2019.
Spurt 241 (Ger Vaders) onderweg van Leeuwarden naar Sneek op 23-3-2019 . Spurt 241 (Ger Vaders) on it’s way from Leeuwarden to Sneek on 23-3-2019.
ICM 4234 is op 23-2-2019 onderweg vanuit Zwolle naar Leeuwarden, hier ter hoogte van Leeuwarden/Barrahûs. ICM 4234 is on its way from Zwolle to Leeuwarden on 23-2-2019, here at Leeuwarden / Barrahûs.
Op 23-3-2019 is ICM 4235 onderweg van Leeuwarden naar Zwolle, ter hoogte van Leeuwarden/Barrahûs. ICM 4235 is en route from Leeuwarden to Zwolle, near Leeuwarden / Barrahûs, on 23-3-2019
Op 15-3-2019 was er naar aanleiding van de testrit met een snelle IC tussen Groningen en de Randstad, het de beurt voor Friesland. Echter kwam er op deze avond heel wat anders voorrijden, dan (voormalig) Gedeputeerde Johannes Kramer had verwacht: Een NS SNG. On 15-3-2019, following the test drive with a fast IC between Groningen and the Randstad, it was the turn for Friesland. However, this evening there was a lot different than the (former) Commissioner Johannes Kramer had expected: An NS SNG
Uiteraard werd de testrit op het display weergegeven als “Speciale Trein.” The test drive was of course shown on the display as “Special Train.”
De SNG word voorbereid op aanvang van de DRGL. Dit gaf de pers en treinfans de tijd om een aantal foto’s te maken. The SNG is being prepared for the start of the DRGL. This gave the press and train fans time to take a number of photos.
En dan uiteindelijk het vertrek in de richting van Zwolle. Was het nou ook daadwerkelijk de ‘verwachte’ testrit? Nee! De testrit was puur de introductie van de SNG voor Friesland. Op hoge snelheid, zoals bij Groningen werd er niet gereden, en de trein had onderweg te maken met een aantal kleinschalige externe spoor problemen. And then finally the departure in the direction of Zwolle. Was it actually the ‘expected’ test drive? No! The test drive was purely the introduction of the SNG for Friesland. There was no driving at high speed, such as at Groningen, and the train had to deal with a number of small-scale external rail problems along the way.
Twee onbekende Spurts op 10-11-2018 onderweg naar Leeuwarden uit de richting Heerenveen thv Barrahûs

Two unknown Spurts are on their way to Leeuwarden near Barrahûs at 10-11-2018

Limburgse Spurts 382 & 386 klaar voor vertrek naar Sneek te Leeuwarden. Spurts from Limburg 382 & 386 ready for departure to Sneek at Leeuwarden 18-8-2018

NS – DDZ 7529 in Sprinterdienst 9000 Leeuwarden – Meppel. NS – DDZ 7529 as sprinter 9000 series: Leeuwarden – Meppel 18-8-2018

NS 1733 met een stam DD-AR te Leeuwarden CS. NS 1733 with a DD-AR train at Leeuwarden CS 3-6-2018

Spurt 336 heeft zojuist station Leeuwarden verlaten als trein 37329 naar Groningen. Spurt 336 hast just left the station of Leeuwarden as train 37329 to Groningen. 30-3-2018

Spurt 242 als trein 37052 uit Sneek naar Leeuwarden. Spurt 242 as trein 37052 from Sneek to Leeuwarden. 22-1-2018

DBC 6416 passeert station Leeuwarden Achter de Hoven met NS VIRM 8647. DBC 6416 passing station Leeuwarden Achter de Hoven with NS VIRM 8647. 23-4-2017

LOCON BeNeLux 1796 passeerd station Leeuwarden Achter de Hoven met de Groningse Keteltrein. LOCON BeNeLux 1796 passing station Leeuwarden Achter de hoven. 21-4-2017

LOCON BeNeLux 1796 met de Groningse Keteltrein omgeleid via Leeuwarden wegens werkzaamheden te Assen. LOCON BeNeLux 1796 with a kettletrain from Groningen redirected via Leeuwarden because of works by Assen. 20-4-2017

VIRM 9556 (Groene trein) als trein 1876 naar Den Haag Centraal. VIRM 9556 (Green train) as train 1876 to Den Haag CS 20-4-2017

DBS lok 6416 staat te Lw klaar voor aanvang overbrengingsritten van het NS materieel naar WP Onnen17-4-2017. DBS loco is standby in Leeuwarden for drag work and bring over the NS trains to WP Onnen.

Twee VIRMs (met 9411 achterop) als trein 1872 naar Den Haag Centraal. To VIRMs (with 9411 at the rear end)as train 1872 to Den Haag Centraal. 6-4-2017

ICMm 4090 & 4040 als trein 661 naar Leeuwarden. ICMm 4090 & 4040 as trein 661 to Leeuwarden. 6-4-2017

VIRMm 9411 als trein 1859 naar Leeuwarden. VIRMm 9411 as train 1859 to Leeuwarden. 6-4-2017

Onbekende ICMm als trein 670 naar Rotterdam Centraal. Unknown ICMm as train 670 to Rotterdam Centraal. 6-4-2017

ICMm 4036 als trein 9059 naar Leeuwarden. ICMm 4036 as train 9059 to Leeuwarden. 6-4-2017

ICMm 4017 als trein 9070 naar Meppel. ICMm 4017 as train 9070 to Meppel. 6-4-2017

VIRM 9514 Lekker lezen als LM naar Zwolle. VIRM 9514 Lekker Lezen as empty train to Zwolle 6-4-2017

ICMm 4035 & 4038 als trein 1868 naar Den Haag Centraal. ICMm 4035 & 4038 as train 1868 to Den Haag Centraal 6-4-2017

ICMm 4081 & 4077 als trein 657 naar Leeuwarden. ICMm 4081 & 4077 as train 657 to Leeuwarden

Twee VIRM onderweg naar Leeuwarden. Two VIRM on their way to Leeuwarden. 6-4-2017

ICM 4037 als trein 9042 naar Meppel. ICM 4037 as train 9042 to Meppel. 4-4-2017

VIRM 9553 als trein 1840 naar Den-Haag CS. VIRM as train 1840 to Den Haag CS. 4-4–2017

ICM 4225 als trein 638 naar Rotterdam-CS. ICM 4225 as train 638 to Rotterdam-CS. 4-4-2017

VIRM 9553 als trein 1827 naar Leeuwarden. VIRM 9553 as train 1827 to Leeuwarden. 4-4-2017

ICM 4037 als trein 9027 naar Leeuwarden. ICM 4037 as train 9027 to Leeuwarden. 4-4-2017

Op 5-10-2016 was er een testrit met de BeNeLux sandwich naar Leeuwarden

At 5th of october there was an testride with the BeNeLux sandwich to Leeuwarden

Op 19-9-2016 was er een testrit met de BeNeLux sandwich naar Leeuwarden

At 19th of september there was an testride with the BeNeLux sandwich to Leeuwarden

NS 186-024 & 186-023 met enkele BeNeLux wagons tussen gesloten komen op 1-8-2016 naar Leeuwarden-CS. De testritten waren ondermeer voor het rijden van de scherpe bochten (o.a. Harderwijk / Leeuwarden) en het rijdend testen over de vele brugdelen die Friesland rijk is, waarbij de spanningsloze bruggen de belangrijkste rol speelden.

NS 186-024 & 186-023 with some BeNeLux wagons in the middel, came to Leeuwarden-CS at 1th of august 2016. The testrides were for the sharp curves (Harderwijk / Leeuwarden) and testrides over the big numbers of bridges in Friesland, where the energyless bridges played the main role.

En na het wisselen van loc (omlopen voor de Mcn) nog een korte wachtperiode voor vertrek, en dan uiteindelijk…..

And after the change of loc (run around for the Engeneer) a short wait pauze before departure, and then finally….

Spurt 325 als trein 37260 naar Leeuwarden-CS ter hoogte van “de Eenhoorn” te Leeuwarden 20-4-2016

Spurt 325 as train 37260 to Leeuwarden-CS near “de Eenhoorn” in Leeuwarden

Spurt 307 als trein 37056 naar Leeuwarden-CS 19-4-2016

Spurt 307 as train 37056 to Leeuwarden-CS

IRM-IV 9405 als trein 12764 naar Den Haag-CS 29-2-2016 thv Barrahûs

IRM-IV 9405 as train 12764 to Den Haag-CS near Barrahûs

IRM-IV 9405 als trein 12751 naar Leeuwarden-CS 29-2-2016 thv Barrahûs

IRM-IV 9405 as train 12751 to Leeuwarden near Barrahûs

IMCm 4026 & 4025 als trein 12562 naar Rotterdam-CS 29-2-2016 thv Barrahûs

ICMm 4026 & 4025 as train 12562 to Rotterdam-CS near Barrahûs

ICMm 4072 als trein 9051 naar Leeuwarden-CS 29-2-2016 thv Barrahûs

ICMm 4072 as train 9051 to Leeuwarden-CS near Barrahûs

Spurt 241 als trein 37045 naar Sneek net achter de vork bij Leeuwarden 29-2-2016

Spurt 214 as train 37045 to Sneek, just after the fork near Leeuwarden.

NID /DDZ 7526 & 7513 als trein 28201 “Schaats Express” te Leeuwarden-CS in een (bijna) Duiffie 14-2-2016

NID / DDZ 7526 & 7513 as train 28201 “Ice skating Express” at Leeuwarden-CS in an (almost) Pigeon standing