Leeuwarden

Strukton 303007 en de Universal tamper 4.0 worden naar spoor 56 gerangeerd. Hier moet het konvooi wachten op Spurt 351 als trein  37229 naar Harlingen haven. daar zal Strukton 1824 het gehele circus ophalen, om naar Roosendaal af te reizen. Strukton 303007 & Universal tamper 4.0 shunting to track 56 from Leeuwarden-CS. Here the konvooi is waiting for Spurt 351 passing by as train 37229 to Harlingen haven. Strukton 1824 will collect the whole circus to go to Roosendaal. Leeuwarden 31-3-2020
Strukton 1824 op spoor 56 te Leeuwarden. Strukton 1824 at track 56 from Leeuwarden-CS 31-3-2020
Strukton 1824 samen met de Universal tamper 4.0 & 303007 klaar voor vertrek op 56 te Leeuwarden-CS. Strukton 1824 with Universal tamper 4.0 & 303007 ready for departure at track 56 from Leeuwarden-CS 31-3-2020
Spurt 351 als trein 37238 naar Leeuwarden-CS. Spurt 351 as train 37238 to Leeuwarden 31-03-2020
RailExpert 9901 is onderweg om het Waterstof-treinstel van Alstom op te halen uit Leeuwarden. Hier het konvooi te Barrahûs. RailExpert 9901 on it’s way to Leeuwarden, to collect the Hydrogen-train form Alstom in Leeuwarden 10-3-2020
RailExpert 9901 is bijna gearriveerd op het emplacement van Leeuwarden. RailExpert 9901 is almost arrived at the railyard of Leeuwarden 10-3-2020
RailExpert 9901 heeft net kop gemaakt op spoor 2 van station Leeuwarden. RailExpert buisy shunting at Leeuwarden 10-3-2020
B 7781+7777 met Dolime trein Veendam-Hermalle sous Huy werd omgeleid via Leeuwarden ivm werkzaamheden aan het spoor te Hoogeveen. Hier passeert de trein de wijk Achter de Hoven 26-1-2020
Struktonkraan haald het stootjuk weg, terwijl de 1745 met aan de haak de 4231 klaar word gemaakt voor afvoer. Struktoncrane is getting the buffer away and meanwhile the 1745 & hoked up 4231 are getting ready for take off to the repairing house.
NS 1745 onderweg om aan de 4231 te worden gekoppeld voor aflseep. NS 1745 on it’s way to get the 4231. Leeuwarden 1-1-2020.
Op oudejaarsnacht knalde door de dichte mist, ICM 4231 tegen het stootjuk te Leeuwarden. Omdat de mist zo dicht was, werd het losmaken en bergen onmogelijk. de dag erna zou er een calamiteitenteam deze machine weer vlot trekken. Vandaag op 1-1-2020 is er weer beter zicht, en zullen de werkzaamheden plaatsvinden. On old years night, the ICM 4231 hit a buffer in Leeuwarden. the mis was so thick, that te replacement could be done the next day. Today at 1-1-2020 the engine has got prepaired to the replacement on the railtrack again.
DBS 6416 met Eamos wagons bij Barrahûs, Leeuwarden DBS 6416 with Eamos wagons at Barrahûs near Leeuwarden 31-05-19
RRF17 met FCCPPS-sen bij Barrahûs Leeuwarden. RRF17 with FCCPPS-en at Barrahûs near Leeuwarden 31-05-19
RRF17 met FCCPPS-sen (zelflossers.) RRF17 with some FCCPPS-en (self-releasing wagons)  31-05-19
RRF17 met kettinghor bij Barrahûs, Leeuwarden. RRF17 with a Chainhor at Barrahûs near Leeuwarden. 31-05-19
Op 31-5-2019 vertrekken de Sprinters Leeuwarden – Meppel de gehele dag van spoor 4 te Leeuwarden. Hier SNG 2732 op langs het perron, in ‘Duiffie’ stand genomen naast ICM 4214. On 31-52019 the Sprinters Leeuwarden – Meppel leave the entire day of track 4 in Leeuwarden. Here the 2732 along the platform, in ‘Duiffie’ position taken next to ICM 4214
De Machinist is inmiddels in de trein, en zal deze niet lang na het nemen van deze foto in ‘Duiffie’ stand de trein volledig vertrek gereed maken. The Machinist is now on the train, and will make it ready for departure not long after taking this photo in ‘Duiffie’ mode.
Een onbekende Spurt onderweg vanuit Stavoren naar Leeuwarden. op 23-2-2019. An unknown Spurt en route from Stavoren to Leeuwarden. on 2/23/2019.
Spurt 241 (Ger Vaders) onderweg van Leeuwarden naar Sneek op 23-3-2019 . Spurt 241 (Ger Vaders) on it’s way from Leeuwarden to Sneek on 23-3-2019.
ICM 4234 is op 23-2-2019 onderweg vanuit Zwolle naar Leeuwarden, hier ter hoogte van Leeuwarden/Barrahûs. ICM 4234 is on its way from Zwolle to Leeuwarden on 23-2-2019, here at Leeuwarden / Barrahûs.
Op 23-3-2019 is ICM 4235 onderweg van Leeuwarden naar Zwolle, ter hoogte van Leeuwarden/Barrahûs. ICM 4235 is en route from Leeuwarden to Zwolle, near Leeuwarden / Barrahûs, on 23-3-2019
Op 15-3-2019 was er naar aanleiding van de testrit met een snelle IC tussen Groningen en de Randstad, het de beurt voor Friesland. Echter kwam er op deze avond heel wat anders voorrijden, dan (voormalig) Gedeputeerde Johannes Kramer had verwacht: Een NS SNG. On 15-3-2019, following the test drive with a fast IC between Groningen and the Randstad, it was the turn for Friesland. However, this evening there was a lot different than the (former) Commissioner Johannes Kramer had expected: An NS SNG
Uiteraard werd de testrit op het display weergegeven als “Speciale Trein.” The test drive was of course shown on the display as “Special Train.”
De SNG word voorbereid op aanvang van de DRGL. Dit gaf de pers en treinfans de tijd om een aantal foto’s te maken. The SNG is being prepared for the start of the DRGL. This gave the press and train fans time to take a number of photos.
En dan uiteindelijk het vertrek in de richting van Zwolle. Was het nou ook daadwerkelijk de ‘verwachte’ testrit? Nee! De testrit was puur de introductie van de SNG voor Friesland. Op hoge snelheid, zoals bij Groningen werd er niet gereden, en de trein had onderweg te maken met een aantal kleinschalige externe spoor problemen. And then finally the departure in the direction of Zwolle. Was it actually the ‘expected’ test drive? No! The test drive was purely the introduction of the SNG for Friesland. There was no driving at high speed, such as at Groningen, and the train had to deal with a number of small-scale external rail problems along the way.
Twee onbekende Spurts op 10-11-2018 onderweg naar Leeuwarden uit de richting Heerenveen thv Barrahûs

Two unknown Spurts are on their way to Leeuwarden near Barrahûs at 10-11-2018

Limburgse Spurts 382 & 386 klaar voor vertrek naar Sneek te Leeuwarden. Spurts from Limburg 382 & 386 ready for departure to Sneek at Leeuwarden 18-8-2018

NS – DDZ 7529 in Sprinterdienst 9000 Leeuwarden – Meppel. NS – DDZ 7529 as sprinter 9000 series: Leeuwarden – Meppel 18-8-2018

NS 1733 met een stam DD-AR te Leeuwarden CS. NS 1733 with a DD-AR train at Leeuwarden CS 3-6-2018

Spurt 336 heeft zojuist station Leeuwarden verlaten als trein 37329 naar Groningen. Spurt 336 hast just left the station of Leeuwarden as train 37329 to Groningen. 30-3-2018

Spurt 242 als trein 37052 uit Sneek naar Leeuwarden. Spurt 242 as trein 37052 from Sneek to Leeuwarden. 22-1-2018

DBC 6416 passeert station Leeuwarden Achter de Hoven met NS VIRM 8647. DBC 6416 passing station Leeuwarden Achter de Hoven with NS VIRM 8647. 23-4-2017

LOCON BeNeLux 1796 passeerd station Leeuwarden Achter de Hoven met de Groningse Keteltrein. LOCON BeNeLux 1796 passing station Leeuwarden Achter de hoven. 21-4-2017

LOCON BeNeLux 1796 met de Groningse Keteltrein omgeleid via Leeuwarden wegens werkzaamheden te Assen. LOCON BeNeLux 1796 with a kettletrain from Groningen redirected via Leeuwarden because of works by Assen. 20-4-2017

VIRM 9556 (Groene trein) als trein 1876 naar Den Haag Centraal. VIRM 9556 (Green train) as train 1876 to Den Haag CS 20-4-2017

DBS lok 6416 staat te Lw klaar voor aanvang overbrengingsritten van het NS materieel naar WP Onnen17-4-2017. DBS loco is standby in Leeuwarden for drag work and bring over the NS trains to WP Onnen.

Twee VIRMs (met 9411 achterop) als trein 1872 naar Den Haag Centraal. To VIRMs (with 9411 at the rear end)as train 1872 to Den Haag Centraal. 6-4-2017

ICMm 4090 & 4040 als trein 661 naar Leeuwarden. ICMm 4090 & 4040 as trein 661 to Leeuwarden. 6-4-2017

VIRMm 9411 als trein 1859 naar Leeuwarden. VIRMm 9411 as train 1859 to Leeuwarden. 6-4-2017

Onbekende ICMm als trein 670 naar Rotterdam Centraal. Unknown ICMm as train 670 to Rotterdam Centraal. 6-4-2017

ICMm 4036 als trein 9059 naar Leeuwarden. ICMm 4036 as train 9059 to Leeuwarden. 6-4-2017

ICMm 4017 als trein 9070 naar Meppel. ICMm 4017 as train 9070 to Meppel. 6-4-2017

VIRM 9514 Lekker lezen als LM naar Zwolle. VIRM 9514 Lekker Lezen as empty train to Zwolle 6-4-2017

ICMm 4035 & 4038 als trein 1868 naar Den Haag Centraal. ICMm 4035 & 4038 as train 1868 to Den Haag Centraal 6-4-2017

ICMm 4081 & 4077 als trein 657 naar Leeuwarden. ICMm 4081 & 4077 as train 657 to Leeuwarden

Twee VIRM onderweg naar Leeuwarden. Two VIRM on their way to Leeuwarden. 6-4-2017

ICM 4037 als trein 9042 naar Meppel. ICM 4037 as train 9042 to Meppel. 4-4-2017

VIRM 9553 als trein 1840 naar Den-Haag CS. VIRM as train 1840 to Den Haag CS. 4-4–2017

ICM 4225 als trein 638 naar Rotterdam-CS. ICM 4225 as train 638 to Rotterdam-CS. 4-4-2017

VIRM 9553 als trein 1827 naar Leeuwarden. VIRM 9553 as train 1827 to Leeuwarden. 4-4-2017

ICM 4037 als trein 9027 naar Leeuwarden. ICM 4037 as train 9027 to Leeuwarden. 4-4-2017

Op 5-10-2016 was er een testrit met de BeNeLux sandwich naar Leeuwarden

At 5th of october there was an testride with the BeNeLux sandwich to Leeuwarden

Op 19-9-2016 was er een testrit met de BeNeLux sandwich naar Leeuwarden

At 19th of september there was an testride with the BeNeLux sandwich to Leeuwarden

NS 186-024 & 186-023 met enkele BeNeLux wagons tussen gesloten komen op 1-8-2016 naar Leeuwarden-CS. De testritten waren ondermeer voor het rijden van de scherpe bochten (o.a. Harderwijk / Leeuwarden) en het rijdend testen over de vele brugdelen die Friesland rijk is, waarbij de spanningsloze bruggen de belangrijkste rol speelden.

NS 186-024 & 186-023 with some BeNeLux wagons in the middel, came to Leeuwarden-CS at 1th of august 2016. The testrides were for the sharp curves (Harderwijk / Leeuwarden) and testrides over the big numbers of bridges in Friesland, where the energyless bridges played the main role.

En na het wisselen van loc (omlopen voor de Mcn) nog een korte wachtperiode voor vertrek, en dan uiteindelijk…..

And after the change of loc (run around for the Engeneer) a short wait pauze before departure, and then finally….

Spurt 325 als trein 37260 naar Leeuwarden-CS ter hoogte van “de Eenhoorn” te Leeuwarden 20-4-2016

Spurt 325 as train 37260 to Leeuwarden-CS near “de Eenhoorn” in Leeuwarden

Spurt 307 als trein 37056 naar Leeuwarden-CS 19-4-2016

Spurt 307 as train 37056 to Leeuwarden-CS

IRM-IV 9405 als trein 12764 naar Den Haag-CS 29-2-2016 thv Barrahûs

IRM-IV 9405 as train 12764 to Den Haag-CS near Barrahûs

IRM-IV 9405 als trein 12751 naar Leeuwarden-CS 29-2-2016 thv Barrahûs

IRM-IV 9405 as train 12751 to Leeuwarden near Barrahûs

IMCm 4026 & 4025 als trein 12562 naar Rotterdam-CS 29-2-2016 thv Barrahûs

ICMm 4026 & 4025 as train 12562 to Rotterdam-CS near Barrahûs

ICMm 4072 als trein 9051 naar Leeuwarden-CS 29-2-2016 thv Barrahûs

ICMm 4072 as train 9051 to Leeuwarden-CS near Barrahûs

Spurt 241 als trein 37045 naar Sneek net achter de vork bij Leeuwarden 29-2-2016

Spurt 214 as train 37045 to Sneek, just after the fork near Leeuwarden.

NID /DDZ 7526 & 7513 als trein 28201 “Schaats Express” te Leeuwarden-CS in een (bijna) Duiffie 14-2-2016

NID / DDZ 7526 & 7513 as train 28201 “Ice skating Express” at Leeuwarden-CS in an (almost) Pigeon standing