Leeuwarden (Gem.)

Strukton 303007 met Arriva 606 aan de haak, thv Barrahûs, onderweg naar Blerick voor het instaleren van het ERTMS. Strukton 303007 with Arriva 606 near Barrahûs, on it’s way to Blerick for installation of ERTMS. Leeuwarden 29-01-2024

Voor grootschalige werkzaamheden aan het emplacement van Leeuwarden, is het nodige Strukton (hoofdaannemer) materieel uitgerukt, maar ook van diverse onderaannemers. Hieronder een aantal foto’s. Een filmpje, staat op het YouTube kanaal van deze website. For large-scale work on the Leeuwarden railway yard, the necessary equipment from Strukton (main contractor) has been deployed, as well as from various subcontractors. Below are some photos. A video is on the YouTube channel from this website.

RailPro 602 heeft zojuist een aantal lege zelflossers af-gerangeerd. RailPro 602 has just shunted a number of empty self-unloaders. Leeuwarden 22-10-2023 (1)
RailPro 602 heeft zojuist een aantal lege zelflossers af-gerangeerd. RailPro 602 has just shunted a number of empty self-unloaders. Leeuwarden 22-10-2023 (2)

 

Volker Rail 7178 & 1778 (ex NS) en 203-2 in nieuwe huisstijl met wagens voor oud ballast afvoer, net aangekomen te Leeuwarden. Volker Rail 7178 & 1778 (ex NS & in a new corporate identity with ) and 203-2 in a new corporate identity with wagons for old ballast removal, just arrived in Leeuwarden. 19-10-2023

 

SLT’s 2452+2468+2658 vertrekt als trein 653 richting Rotterdam CS. SLT’s 2452+2468+2658 departs as train 653 towards Rotterdam CS. Leeuwarden 5-10-2023
 
NS SNG 2309 als trein 9051 onderweg naar Leeuwarden CS, ter hoogte van Barrahûs. NS SNG 2309 as train 9051 to Leeuwarden, near Barrahûs. 2-5-2023

 

NS ICM 4014 & 4085 als trein 1851 naar Leeuwarden CS, ter hoogte van Barrahûs. NS ICM 4014 & 4085 as train 1851 to Leeuwarden CS, near Barrahûs. 2-5-2023
NS ICM 4075 & 4058 als trein 662 naar Rotterdam CS, ter hoogte van Barrahûs. NS ICM 4075 & 4058 as train 662 to Rotterdam CS, near Barrahûs. 2-5-2023
NS SNG 2312 als trein 9055 naar Leeuwarden CS, ter hoogte van Barrahûs. NS SNG 2012 as train 9055 to Leeuwarden CS, near Barrahûs. 2-5-2023

Op 2-5-2023 kwam een containertrein naar Leeuwarden. Deze had materieel voor de Leeuwarder Vliegbasis. Helaas heeft geen van ons team tijd kunnen vinden, om de aankomst of het LaLo proces kunnen vastleggen. Vanuit de spoor tam tam hebben wij vernomen, dat het LaLo proces met een grote kraanwagen heeft plaatsgevonden, in plaats van de standaard Rail Tackers. Helaas moeten we het doen met één foto, genomen van de terugrit naar Zwolle. On 2-5-2023 a container train came to Leeuwarden. This had equipment for the Leeuwarder Airbase. Unfortunately none of our team has been able to find time to document the arrival or the LaLo process. We have heard from the rail tam tam that the LaLo process was carried out with a large crane truck, instead of the standard Rail Tackers. Unfortunately we have to make do with one photo, taken from the drive back to Zwolle.

DB 6461 met een lege containertrein naar Zwolle, ter hoogte van Barrahûs. DB 6461 with a empty containertrain to Zwolle, near Barrahûs. 2-5-2023

Gezien de opgelopen vertragingen, rechtszaken & aanpassingen in de bestemmingsplannen, rondom de bouwplannen van/bij de Gemeente Leeuwarden (& hun vastgoedhandelaren) is het zéker nog mogelijk om tussen nú en de vijf tot zeven jaar nog de mogelijkheid, om een doorstart te maken bij de Railterminal van Friesland, te Leeuwarden, en voor deze periode draaiende te houden. Een uiteindelijke verhuizig van de Railterminal naar de Zuidas, ontkomen we helaas niet aan… Given the delays, lawsuits & adjustments in the zoning plans, surrounding the building plans of / at the Municipality of Leeuwarden (& their real estate dealers), it is certainly still possible to make a restart between now and five to seven years. the Rail Terminal of Friesland in Leeuwarden & keep it running for this period. Unfortunately, we cannot escape an eventual rehousing from the Rail Terminal to the Zuidas of Leeuwarden…

NS SNG 2309 als trein 9050 onderweg naar Zwolle, ter hoogte van Reduzum. NS SNG 2309 as train 9050 to Zwolle. 2-5-2023
NS SNG 3032 als trein 9041 naar Leeuwarden CS, ter hoogte van Reduzum. NS SNG 3032 as train 9041 to Leeuwarden CS. 2-5-2023
NS 7625 als trein 650 naar Rotterdam CS, ter hoogte van Reduzum. NS 7625 as train 650 to Rotterdm CS, near Reduzum. 2-5-2023

 

NS ICM 4245 & 4063 als trein 641 naar Leeuwarden CS, ter hoogte van Reduzum. NS ICM 4245 & 4063 as train 641 to Leeuwarden CS, near Reduzum. 2-5-2023
Arriva 602 heeft als trein 37141 het station van Mantgum zojuist verlaten voor de rit naar Sneek, met als eindbestemming Stavoren. Arriva 602 has just left Mantgum station as train 37141 for the ride to Sneek, with the station of Stavoren as final destination. 2-5-2023
ICM 4060 & 4075 als trein 670 naar Rotterdam CS. Hier de treinstellen gefotografeerd ter hoogte van Reduzum. ICM 4060 & 4075 as train 670 to Rotterdam CS. Here the trainset photographed near Reduzum. 3-7-2022
Arriva 612 als trein 37136 van Stavoren naar Leeuwarden, op de HRM brug te Leeuwarden. Arriva 612 as train 37136 from Stavoren to Leeuwarden, on the HRM bridge in Leeuwarden. 13-6-2022

 

IPR 2105 met LINEAS Dolimetrein naar Veendam via Leeuwarden. IPR 2105 with LINEAS Dolime train to Veendam via Leeuwarden. 8-5-2022

 

NS SNG 3022 als trein 9065 naar Leeuwarden, ter hoogte van Barrahûs. NS SNG 3022 as train 9065 to Leeuwarden, near Barrahûs. 8-5-2022

 

Na wat geluidswallen te hebben gelost in Leeuwarden, vertrekt Strukton 1756 weer met de trein in de richting van Zwolle. After having unloaded some noise barriers in Leeuwarden, Strukton 1756 departs again by train in the direction of Zwolle. Leeuwarden 10-12-2021

 

WINK 617 als trein 37058 nadert station Mantgum. WINK 617 as train 37058 approaches Mantgum station. 7-10-2021
WINK 610 op spoor 4 & SNG 2344 op spoor 5 te Leeuwarden-CS…?! WINK 610 at platform 4 & SNG 2344 at platform 5 in Leeuwarden-CS…?! 27-8-2021

 

SNG 2344 als trein 9070 onderweg naar Meppel, hier ter hoogte van Barrahûs. SNG 2344 as train 9070 on it’s way to Meppel, here near Barrahûs. 26-8-2021

 

ICM 4243 & 4073 onderweg naar Leeuwarden-CS, hier ter hoogte van Barrahûs. ICM 4243 & 4073 on their to Leeuwarden-CS, here near Barrahûs. 26-8-2021

 

WINK 601 onderweg als trein 37141 naar Stavoren, hier ter hoogte van Jellum. WINK 601 en route as train 37141 to Stavoren, here near Jellum. 26-8-2021

 

WINK 609 onderweg als trein 37054 naar Leeuwarden, hier ter hoogte van Jellum. WINK 609 en route as train 371054 to Leeuwarden, here near Jellum. 26-8-2021

 

SHD 2205 is op 28-8-2021 nogmaals te gast in Leeuwarden. (1) SHD 2205 will once again be a guest in Leeuwarden on 28-8-2021. (1)

 

SHD 2205 – 28-8-2021 (2)

 

HSD 2205 bij Stadler voor de deur met enkele rongenwagens vol met geluidsschermen voor langs de spoorlijn Leeuwarden – Zwolle. HSD 2205 in front of Stadler with a few stake wagons full of noise barriers, whom will be used along the railway line Leeuwarden – Zwolle . Leeuwarden 22-4-2021
WINK 608 onderweg naar Sneek ter hoogte van Boksum 12-4-2021 WINK 608 on it’s way to Sneek, photographed near Boksum
WINK 613 onderweg naar Harlingen haven. Hier het treinstel gefotografeerd ter hoogte van Deinum. WINK 613 on the way to Harlingen harbour. Here the train photographed at the height of Deinum 12-4-2021
WINK 607 onderweg naar Leeuwarden. (Het matrixbord is inmiddels aangepast voor de terugweg, de tekst heeft de bestemming Sneek) gefotografeerd vanaf het Stephenson-viaduct te Leeuwarden. WINK 607 on its way to Leeuwarden. (The matrix board has now been adapted for the way back, the text has the destination Sneek) Photographed from the Stephenson viaduct in Leeuwarden. 12-4-2021
WINKS 609+617 vanuit Groningen onderweg naar Leeuwarden. Hier bevinden de treinstellen zich ter hoogte van station Leeuwarden – Camminghaburen. WINKS 609 + 617 from Groningen on their way to Leeuwarden. Here the trains are located near the station Leeuwarden – Camminghaburen. 12-4-2021
Spurts 306, 243 en 327 werden vanuit Groningen overgebracht naar Leeuwarden. trein/ritnummer onbekend. Spurts 306, 243 and 327 were transferred from Groningen to Leeuwarden. train / ride number unknown. Leeuwarden Achter de Hoven 21-2-2021

 

Spurt 315 als trein 37336 passeert de wijk Achter de Hoven te Leeuwarden. Spurt 315 passing as train 37336 the neighboorhood Achter de Hoven in Leeuwarden. 21-2-2021

 

Spurt 304 wachtend op spoor 6 voor vertrek naar Groningen. Spurt 304 waiting on track 6 for departure to Groningen. Leeuwarden 7-2-2021
SNG 2357 op spoor 5 te Leeuwarden. SNG 2357 at track 5 in Leeuwarden 7-2-2021
Spurt 241 ter hoogte van woonwijk Achter de hoven als 37427 naar Leeuwarden. Spurt 241 near the neighbourhood Achter de hoven as 37427 to Leeuwarden. 7-2-2021
Spurt 304 ter hoogte van de woonwijk Achter de hoven als 37349 naar Leeuwarden. Spurt 304 near the neighboorhood Achter de hoven as 37349 to Leeuwarden. 7-2-2021
Spurt 304 passeert als trein 37360 woonwijk Achter de hoven in de richting van Groningen. Spurt 304 passes as train 37360 the neighbourhood Achter de hoven in the direction of Groningen. Leeuwarden 7-2-2021
Spurt 307 op de achter grond en Spurt 316 op de voorgrond die net als trein 37364 binnenkomt op Leeuwarden. Spurt 307 in the background and Spurt 316 in the foreground, which, like train 37364, enters Leeuwarden. 16-11-2020
Spurt 240 als trein 37047 naar Sneek thv Boksumerdyk. Spurt 240 as train 37047 to Sneek near Boksumerdyk 16-11-2020
 
Spurt 314 (Jopie Huisman) als trein 37160 naar Leeuwarden CS. Spurt 314 (Jopie Huisman) as train 37160 to Leeuwarden CS. 22-10-2020

 

WINK 603 onder weg naar Leeuwarden, gefotografeerd thv Barrahûs. WINK 603 on it’s way to Leeuwarden near Barrahûs. 15-09-2020

 

Spurt 318 als trein 37448 naaar Leeuwarden. Spurt 318 as train 37448 to Leeuwarden 09-09-2020
ICM 4040 & 4018 als trein 629 ter hoogte van Barrahûs. ICM 4040 & 4018 as train 629 at Barrahûs. 20-8-2020
SNG 2341 als trein 9040 ter hoogte van Barrahûs. SNG 2341 as train 9040 at Barrahûs 20-8-2020
SNG 2342 als trein 9031 naar Leeuwarden, ter hoogte van Barrahûs. SNG 2342 as train 9031 to Leeuwarden, near Barrahûs. 20-8-2020
DDZ 7625 als trein 1840 naar Den Haag, ter hoogte van Barrahûs. DDZ 7625 as train 1840 to The Hague, near Barrahûs. 20-8-2020
Spurt (10)520 van de Vechtdallijnen werd op 19-7-2020 overgebracht naar Stadler Leeuwarden, voor onderhoud. Spurt (10) 520 van de Vechtdallijnen was transferred on 19-7-2020 to Stadler Leeuwarden, for maintenance.
Te Leeuwarden werd de 520 naar Stadler gebracht door de 315. At Leeuwarden the 520 was brought to Stadler by the 315.
Te Leeuwarden werd de 520 naar Stadler gebracht door de 315. At Leeuwarden the 520 was brought to Stadler by the 315.
Spurt 231 is voor de de Werkplaats (loods) van Stadler geplaatst. Spurt 231 has been placed in front of Stadler’s work-shed. Leeuwarden 15-6-2020
Na een midlive revisie in Polen te hebben gehad, én een nieuwe frisse outfit in Winterswijk bij Transit Oost te hebben gekregen, kwamen de Spurts 321 en 231 weer binnen op Leeuwarden. hier rijden de spurt het talud op van de HRMK brug. After having had a midlive overhaul in Poland, and a new fresh outfit in Winterswijk at Transit Oost, the Spurts 321 and 231 returned to Leeuwarden. here the spurt drives up the slope of the HRMK bridge. Leeuwarden 14-5-2020
Spurts 307 en 308 als trein 37373 naar Leeuwarden, ter hoogte van station Leeuwarden Camminghaburen. Spurts 307 and 308 as train 37373 to Leeuwarden, near Leeuwarden Camminghaburen station. 2-5-2020
Spurt 348 als trein 37474 naar Leeuwarden, ter hoogte van station Leeuwarden – Camminghaburen. Spurt 348 as train 37474 to Leeuwarden, near Leeuwarden – Camminghaburen station. 29-5-2020
Spurts 301 en 302 als trein 37372 naar Leeuwarden, ter hoogte van station Leeuwarden – Camminghaburen. Spurt 301 and 302 as train 37372 to Leeuwarden near Leeuwarden – Camminghaburen station. 29-5-2020
Spurt 313 als trein 37376 naar Leeuwarden ter hoogte van de Leeuwarder Jachthaven. Spurt 313 as trein 37376 (near the Yacht harbour of Leeuwarden) to Leeuwarden 28-5-2020
Spurt 335 als trein 37372 op de brug over de Greuns te Leeuwarden. Spurt 335 crosses as train 37372 the Greuns bridge in Leeuwarden 28-5-2020
Spurt 326 dendert door de wijk Achter de Hoven als trein 37372 naar Leeuwarden CS. Spurt 326 thundering trough the Leeuwarden Achter de Hoven district 25-5-2020
Spurt 324 als trein 37372 naar Leeuwarden CS thv Saturnusweg te Leeuwarden. Spurt 324 as train 37372 to Leeuwarden CS near Saturnusweg Leeuwarden 24-5-2020
ICM 4210 & 4209 als trein 661 onderweg naar Leeuwarden thv Barrahûs.
ICM 4210 & 4209 on it’s way to Leeuwarden near Barrahûs 14-5-2020
ICM 4236 nadert de HRMK brug, als trein 9047 naar Leeuwarden. ICM 4236 approaches the HRMK bridge, as train 9047 to Leeuwarden. 14-5-2020
Spurt 320 als trein 37141 naar Stavoren thv Hilaaderdyk te Jellum. Spurt 320 as train 37141 to Stavoren at Hilaaderdyk in Jellum 14-5-2020
Spurt 318 als trein 37156 nadert ovw Boksumerdyk/Nijlânsdyk. Spurt 318 as train 37156 approaches levelcrossing Boksumerdyk / Nijlânsdyk. 14-5-2020
Spurts 325 en 322 als trein 37476 naar Leeuwarden, vlak voor het naderen van voormalig station Leeuwarden Achter de hoven. Spurts 325 and 322 as train 37476 to Leeuwarden, just before approaching the former station Leeuwarden Achter de hoven. 13-5-2020
ICM 4247 als trein 665 naar Leeuwarden, ter hoogte van Reduzum. ICM 4247 as train 665 to Leeuwarden, near Reduzum. 12-5-2020
ICM 4236 als trein 9072 naar Meppel, ter hoogte van Reduzum. ICM 4236 as train 9072 to Meppel, near Reduzum. 12-5-2020
Spurt 313 thv de wijk Camminghaburen, als trein 37372 naar Leeuwarden. Spurt 313 at the Camminghaburen district (Leeuwarden,) as train 37372 to Leeuwarden. 12-5-2020
Spurt 351 & 302 als trein 37472 naar Leeuwarden op de brug over de Greuns te Leeuwarden. Spurt 351 & 302 as train 37272 to Leeuwarden over the Greuns-bridge 11-5-2020
Spurt 351 & 302 als trein 37472 naar Leeuwarden thv Âlddiel tussen Leeuwarden en Tytsjerk. Spurt 351 & 302 as train 37272 to Leeuwarden near Âlddiel between Leeuwarden and Tytsjerk. 11-5-2020
Spurt 351 & 302 als trein 37472 naar Leeuwarden thv station Leeuwarden Camminghaburen. Spurt 351 & 302 as train 37272 to Leeuwarden near Leeuwarden Camminghaburen 8-5-2020
ICM 4207 als trein 9065 naar Leeuwarden. ICM 4207 as train 9065 to Leeuwarden. Barrahûs 7-5-2020
ICM 4236 als trein 9072 naar Meppel. ICM 4236 as train 9072 to Meppel. Barrahûs 7-5-2020
ICM 4250 & 4248 als trein 9025 naar Leeuwarden. ICM 4250 & 4248 as train 9025 to Leeuwarden Barrahûs 7-5-2020
Vanwege werkzaamheden tussen Leeuwarden en Groningen moesten de GTW’s vanaf Groningen via Meppel naar Leeuwarden gebracht worden voor onderhoud. Hier nadert het Spurt trio 318, 309 & 350 de HRMK Brug bij Leeuwarden. Due to work between Leeuwarden and Groningen, the GTWs had to be brought from Groningen via Meppel to Leeuwarden for maintenance. Here the Spurt trio 318, 309 & 350 approaches the HRMK Bridge near Leeuwarden. 30-4-2020
ICM 4023 als trein 641 die de helling op rijd van de HRMK brug. ICM 4023 as train 641 to Leeuwarden is near the HRMK bridge. 30-4-2020
ICM 4037 als trein 650 over de HRMK brug Leeuwarden uit rijd. ICM 4037 as trein 650 at the HRMK bridge, going out of Leeuwarden. 30-4-2020
Strukton 303007 en de Universal tamper 4.0 worden naar spoor 56 gerangeerd. Hier moet het konvooi wachten op Spurt 351 als trein  37229 naar Harlingen haven. daar zal Strukton 1824 het gehele circus ophalen, om naar Roosendaal af te reizen. Strukton 303007 & Universal tamper 4.0 shunting to track 56 from Leeuwarden-CS. Here the konvooi is waiting for Spurt 351 passing by as train 37229 to Harlingen haven. Strukton 1824 will collect the whole circus to go to Roosendaal. Leeuwarden 31-3-2020
Strukton 1824 op spoor 56 te Leeuwarden. Strukton 1824 at track 56 from Leeuwarden-CS 31-3-2020
Strukton 1824 samen met de Universal tamper 4.0 & 303007 klaar voor vertrek op 56 te Leeuwarden-CS. Strukton 1824 with Universal tamper 4.0 & 303007 ready for departure at track 56 from Leeuwarden-CS 31-3-2020
Spurt 351 als trein 37238 naar Leeuwarden-CS. Spurt 351 as train 37238 to Leeuwarden 31-03-2020