Foto spoor varia

Emplacement Leeuwarden anno 1866
Vollop bedrijvigheid in Harlingen Haven 1933. Full in busness: Harlingen Harbour 1933. © Col.Visser, vd Veen & Visser
Luchtfoto KLM met station Stavoren en veerschip, de aansluitende trein staat gereed tussen 1950 en 1953. Airphotograph from KLM with station Stavoren, a ferryship and a train whos ready for departure.
Luchtfoto van Frico Complex in het Spoordok van Leeuwarden. Aerial photo of Frico Complex in the Leeuwarden Railway Dock. ©Frysk Archyf
Harlingen NS emplacement en goederenloods rond 1960 foto KLM (34234). Harlingen shuntingplace and loco shed.
Raccordement bij Koopmans Meelfabrieken rond 1960 foto KLM (51337). Loading and Unloading place near the Koopmans Flour Factories Leeuwarden.
Emplacement Leeuwarden rond 1962.
Spoordok te Leeuwarden rond 1964 Raildock in Leeuwarden arround 1964
Spoor bij de Fabrieksteeg bij LIJEMPF rond 1970. Rail track near the old Fabrieksteeg LEIJMPF. ©Frysk Archief
Luchtfoto van station Leeuwarden-CS e.o. Airphoto from station Leeuwarden-CS and area