Skip to main content

Speno te Lw 1998

715 003-3 & 715 006-3 met slijprijtuig van de Firma SPENO te Leeuwarden 13-2-1998

715 003-3 & 715 006-3 with a SPENO grinder at Leeuwarden-CS