Nieuws

Reactie op opinie stuk: Verhoog nu snelheid op spoor

 

Met belangstelling hebben wij als Werkgroep Spoor in Friesland kennis genomen van het opiniërende stuk van oktober in de LC van de heren politici ten aanzien van het verkorten van de reistijd tussen de Randstad en het noorden van Nederland. Uit het stuk blijkt dat realiteit en haalbaarheid en het gedachtengoed van de politici niet samengaat. In de visie van de politici wordt volledig voorbij gegaan aan de weerbarstige praktijk. Tevens blijkt dat van enige dossierkennis geen enkele sprake is.  Bovendien spreekt de politiek zichzelf tegen door elektrificatie van de noordelijke nevenlijnen af te schieten ten faveure van waterstoftreinen, terwijl  juist de beoogde snelheidsverhoging alleen met elektrische treinen haalbaar is op het aangehaalde traject Leeuwarden – Groningen.

 

Wat is nu de weerbarstige realiteit. Het spoornet in Nederland behoort tot de meest intensief gebruikte spoornet van de wereld. Het spoornet wordt gebruikt door stoptreinen, goederentreinen en intercity’s. De snelheid van een goederentrein bedraagt tussen de 80 en 100 km/u. Stoptreinen kennen uit hun aard veel stops en vertrekken, waarbij het afremmen en optrekken invloed heeft op de beschikbaarheid van het spoor en de te behalen snelheid op het baanvak.  Kortom de stoptreinen en goederentreinen fungeren als blokstoppers voor de intercity’s, waardoor de gewenste snelheidsverhoging niet te realiseren valt. Tenzij je fors in het bestaande spoor gaat investeren. De bestaande onderbouw van de beoogde spoortrajecten vanuit het noorden dient aangepast te worden om de drukgolven in de ondergrond die gepaard gaan  met de snelheidsverhoging op te vangen. Daarnaast dient het complete seinstelsel en overwegbeveiliging aangepast te worden als gevolg van de snelheidsverhoging. Dit zal o.a. ook leiden tot langere wachttijden bij overwegen, omdat de overwegen ingericht worden op de snellere intercity’s. Een ander aspect is dat er inhaalsporen gerealiseerd dienen te worden op de trajecten vanuit het noorden van Nederland naar de Randstad. En dat alles voor een aantal minuten reistijdwinst. Ondanks deze maatregelen blijft er nog één heikel punt over en dat is het traject Meppel – Zwolle. Buitendienststelling wegens onderhoud van dit traject leidt tot een eilandbedrijf in het noorden van het land. Bovendien kent dit traject al een capaciteitsprobleem op de aansluiting van de spoorlijn vanuit Emmen ter hoogte van Herfte. Dit wordt weliswaar opgelost, maar als gevolg van de invoering van extra treinen tussen Zwolle en Meppel staat de capaciteit na oplevering van de dive under ter hoogte van Herfte onder druk. En last but not least heeft station Meppel een capaciteitsprobleem om de treinen vanuit Groningen en Leeuwarden te verwerken als gevolg van de toename van het aantal ritten.

 

Een politicus met de blik gericht op de samenleving weet wat er speelt en leeft bij de bevolking. Dagelijks ervaren de bewoners van Friesland de toenemende verkeersdruk op de A7 en A6 richting de Randstad. In spits is een snelheid  van 70 km/u op deze wegen het maximaal haalbare. Een andere ontwikkeling die voor het noorden van belang is betreft de realisatie van Airport Lelystad. De realisatie van deze luchthaven zal leiden tot meer verkeersdruk op de A6, omdat niet wordt voorzien in het adequaat ontsluiten van deze luchthaven middels een spoorverbinding.

 

Een politicus met een toekomst visie opteert voor een snelle verbinding tussen Groningen – Heerenveen – Lelystad Luchthaven en Utrecht. Daarmee creëer je een snelle verbinding tussen de Randstad en het noorden van Nederland. En wat te denken van het feit dat het ook het zuiden van Nederland op deze wijze zijn ontsluiting via het OV krijgt op luchthaven Lelystad. Hiermee voorkom je dat je fors investeert in lapmiddelen die slechts geen of een marginaal effect heeft op het verkorten van de reistijd tussen het noorden en de Randstad. En de investering in deze lijn kan voor een belangrijk deel plaatsvinden door af te zien van de kosten die gepaard gaan met de invoering van de lapmiddelen die de noordelijke politici voor ogen hebben. Het is kiezen uit een uur reistijdwinst ten opzichte van 5 minuten tijdswinst. ©LC 6-102017

 

Opinie: Verhoog nu snelheid op het spoor!

 

De Randstad en Noord-Nederland hebben elkaar veel te bieden. Naast een aantrekkelijk woon- en leefklimaat beschikt het Noorden over een aantal sterke economische sectoren die ook voor Nederland waardevol zijn om in te spelen op toekomstige en noodzakelijke ontwikkelingen. Kansen voor ‘biobased economy’ en energietransitie, oplossingen voor veranderingen in logistiek, het toegenomen belang van big data en daarmee de noodzaak van dataopslag en snel internetverkeer. Door de ligging tussen de Randstad en de Duitse economische kerngebieden heeft Noord-Nederland hiervoor een goede uitgangspositie. Een belangrijke voorwaarde is wel om te zorgen voor goede en snelle infrastructurele verbindingen. De afgelopen jaren is ingezet op een samenhangend geheel om de mobiliteit van deur tot deur te verbeteren. Er is geïnvesteerd in hoogwaardige busverbindingen. Er is gewerkt aan de weg. Met de aanpak van de bruggen in de vaarweg Lemmer-Delfzijl is begonnen met het verbeteren van de scheepvaartroutes. Maar ook de trein verdient een goede en snelle verbinding. Richting Duitsland met de Wunderline richting Bremen, en met de verbinding Emmen-Rheine/Berlijn. Maar ook de verbinding naar de Randstad moet en kan sneller.

 

Beter beveiligingssysteem

 

Die wens is niet nieuw. Met de Zuiderzeelijn is geprobeerd een hele nieuwe verbinding te realiseren. Het project is destijds afgeketst, maar daarmee is de urgentie niet verdwenen. Gelukkig bleef de tijd niet stilstaan. De Hanzelijn is aangelegd. De stations in Zwolle (wist u dat de NS bij het maken van de dienstregeling start in Zwolle?), Assen en Groningen worden aangepakt om treinen beter op elkaar aan te laten sluiten en de overstap op de bussen te verbeteren. Ook voegen we een extra trein toe tussen Leeuwarden en Zwolle. De geplande spoorboog bij Hoogeveen maakt dat treinen sneller kunnen rijden. Deze maatregelen verbeteren de bereikbaarheid, maar veel sneller gaat het nog niet. Ten opzichte van de reistijd in de jaren zeventig zijn er slechts minuten gewonnen. Voor een echt snelle verbinding is méér nodig. De bestaande infrastructuur maakt dat ook mogelijk. De basis ligt er voor het grootste deel, nu moeten we er zo optimaal mogelijk gebruik van gaan maken. Dat betekent rijden met het juiste materieel en gebruik maken van de nieuwste techniek. Treinen over de Hanzelijn kunnen 200 km/u rijden, alleen is de trein niet beschikbaar. Met een intelligenter beveiligingssysteem (ERTMS level 3) kunnen zelfrijdende treinen ingezet worden. Treinen die dichter achter elkaar, energiezuiniger en vooral sneller rijden. Door de huidige, lange treinen op te knippen in kortere treinen kan met dezelfde hoeveelheid materieel het aantal treinen per uur worden verhoogd. Hierdoor kun je vrijwel op elk moment vertrekken. En ook op het spoor tussen Groningen/Leeuwarden en Zwolle zijn nog volop mogelijkheden om de snelheid te verhogen.

 

 

Technieken testen

 

Tegen de tijd dat we de bestaande verbinding optimaal gebruiken en inzetten, verwachten wij dat nieuwe innovatieve technieken zo ver zijn dat we opnieuw een grote stap kunnen zetten in het verkorten van de reistijd met de Randstad. Die technieken kunnen bij uitstek in onze noordelijke duurzame proeftuin getest worden. Wij hebben daarvoor de rust, ruimte, mogelijkheden en de ambitie. Zo zal in Groningen in 2018 de eerste proef met een autonome trein van start gaan. De wereld van de mobiliteit is dynamisch en blijvend in ontwikkeling, bijvoorbeeld met de opkomst van de Hyperloop. In de tussentijd is stilstaan voor ons geen optie. Na het verbeteren van de bereikbaarheid op het spoor, is het nu tijd om ook de snelheid te verhogen. Dat bereik je het best door te investeren in bestaand spoor met de techniek van de 21ste eeuw: snel, slim en groen. Zo kan Noord-Nederland een sterke schakel zijn tussen de economische kerngebieden aan Duitse en Nederlandse zijde en kan het bijdragen aan een sterk Nederland in een sterk Europa.

 

Johannes Kramer, Fleur Graper-Van Koolwijk

Henk Brink, Gedeputeerde Verkeer en Vervoer van resp. Fryslân, Groningen en Drenthe

Friso Douwstra Raadslid CDA Leeuwarden

Paul de Rook

Harmke Vlieg-Kempe

Robert Kleine, Wethouder Verkeer en Vervoer van resp. Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen

 

 

Vijf redenen waarom elektrificatie van Fries spoor straks wel uit kan

 

Leeuwarden 8-9-2017 – Elektrificatie van de spoorlijn Leeuwarden-Groningen komt weer op de agenda. Door verschillende ontwikkelingen ontstaan er straks allerlei mogelijkheden.

Nieuwe treinen

Arriva, dat onlangs de gunning voor de noordelijke spoorconcessie van voor de periode 2020-2035 kreeg, is bereid op het traject treinen in te zetten die op (duurzaam opgewekte) elektriciteit kunnen rijden. Dat zou vanaf 2025 kunnen maar dan moet het spoor wel gereed zijn. Complicerende factor is wel dat de provincie Groningen, over wiens grondgebied de helft van de lijn loopt, meer ziet in treinen die rijden op waterstof.

 

Gedeeltelijke elektrificatie

Het is mogelijk om de spoorlijn niet helemaal maar slechts gedeeltelijk van een bovenleiding te voorzien. Dat scheelt in de kosten. Slechts eenderde deel van het traject hoeft dan geëlektrificeerd, zonder dat het nodig is om de treinen op de overige stukken van de lijn op bio-brandstof te laten rijden. Alleen ter hoogte van de stations en de naaste omgeving is bedrading nodig. Op die stukken kan de trein versnellen.

 

Energie opslaan in accu’s

De energie van de bovenleiding en die vrijkomt bij het remmen kan opgeslagen worden in accu’s in de trein die stroom leveren voor de stukken tussen leidingen. Treinen kunnen al stukken van 14 kilometer zonder bovenleiding aan, zegt CDA-statenlid Teus Dorrepaal die zich onlangs in Limburg over de materie liet bijpraten.

 

Kosten elektrificatie vallen lager uit

Friesland heeft al meerdere studies op tafel liggen naar de kosten van elektrificatie. Ricardo Nederland BV in Utrecht raamde de investering in 2016 op 196 miljoen euro. De kosten lopen vooral op door complicaties bij viaducten en bruggen. Volgens Menno van der Veen van de Werkgroep Spoor Friesland is een bovenleiding helemaal niet nodig bij viaducten en bruggen. Zijn werkgroep komt uit op €48,03 miljoen euro per provincie.

 

Rijk draagt bij aan elektrificatie

Directeur Arjen Jansons van Adviesbureau RailEvent in Steenwijkerwold zei deze week tegen provinciale staten dat het mogelijk moet zijn dat de landelijke overheid bijna de helft van de kosten betaalt. Gedeputeerde Kramer vindt ook dat Den Haag ten principale moet financieren. ,,It spoar is net fan ús en it is it Ryk dat it Klimaatakkoart fan Parys ûndertekene hat.’’ Friesland heeft er op dit moment geen geld voor. ©LC

 

Met gunning noordelijk treinverkeer behoudt Arriva zijn ‘ruggengraat’

Heerenveen / Leeuwarden 14-7-2017 – Arriva-topman Anne Hettinga had dinsdag een extra pilletje tegen hoge bloeddruk bij de hand. ,,Dit ferlieze, dat hie in enoarme tik yn de nekke west.’’ Hettinga is 73 jaar, rekent hij uit, als de concessie voor het openbaar vervoer in Noord-Nederland in 2035 afloopt. ‘Zijn’ Arriva verzorgt tot dat jaar alle spoorvervoer. Daags na de overwinning staan de gezichten op het hoofdkantoor aan de Heerenveense Trambaan nog allemaal in de lachende stand. Er zijn 6000 gebakjes aangerukt voor het personeel. ,,Dit is it grutste sukses fan Arriva yn syn skiednis fan sântjin jier.’’

 

Erekwestie

 

Behoud van het spoorvervoer in Noord-Nederland was voor Hettinga als Sneker een erekwestie. Maar veeleer vertegenwoordigt het contract in geld een enorme waarde van 1,6 miljard euro. ,,Dit is de ‘ruggengraat’ yn Noard-Nederlân.’’ Arriva investeert 240 miljoen euro en koopt tussen de 18 en 21 nagelnieuwe treinen. De concessie levert 270 mensen direct werk op, plus nog een veelvoud aan indirecte werkgelegenheid zoals bij onderhoudsbedrijf Stadler in Leeuwarden. Hettinga steekt twee vingers in de lucht. Twee jaar lang puzzelden ze bij Arriva op de beste bieding voor de volgende vijftien jaar. Alle kennis in het bedrijf werd verzameld en bijeengeroepen. Stewards en machinisten praatten mee, over sociale veiligheid op de stations of over het vinden van de beste zitplek in de trein. Top-engineers gingen aan de slag met het ontwikkelen van een nieuwe techniek.

 

Het grote wachten

 

Op 30 mei ging de bieding digitaal naar de provinciebesturen van Fryslân en Groningen. En toen begon het grote wachten. ,,Best grizelich.’’ Hettinga wist dat de stukken vrijdag naar de colleges van gedeputeerde staten zouden gaan. Hij wist niet hoe groot de concurrentie was. Afgelopen dinsdag tegen vier uur zou hij de uitslag horen. Thuis was hij niet de gezelligste. ,,Ik haw in bytsje lêst fan hege bloeddruk. Ik hie al betocht dat ik tiisdei rûnom tolve oere in twadde piltsje nimme soe.’’  ’s Morgens om half elf – Hettinga was thuis via Skype aan het vergaderen met zijn internationale collega’s van de executive board van Arriva Group – ging zijn telefoon. Het was gedeputeerde Johannes Kramer. ,,‘Ik ha goed nijs’, sei Johannes. Ik sei eat fan: ‘Johannes, sjit my mar lek! Unfoarstelber!’ Wát in ûntlading!’’ Om drie uur mocht hij onder applaus zijn personeel inlichten in Heerenveen en anderhalf uur later volgde de buitenwacht.

 

‘Stunten is nutteloos’

 

Achteraf bleek Arriva als enige bedrijf een bieding te hebben ingediend binnen het provinciebudget van 28 miljoen euro per jaar. Arriva Nederland financiert de investering van 260 miljoen euro. Stunten is nutteloos. ,,Kist gjin idioate dingen dwaan. Mar witst noait oft in oar bedriuw dat wol docht. As der in oare partij komt dy’t rendemint net belangryk fynt, dan binne je fuort.’’ De vijftig bestaande rode Arriva-treinen krijgen een nieuwe lichtblauwe kleur. De provincies wensten minder geronk op de stations. Dat was een hele toer, want als de machinist de motor uitzet doen de airco en de wifi het niet meer. Na maanden studie, ook met hulp van ingenieurs van Stadler, is er nu een accu bedacht die, opgeladen door de remenergie, bij stilstand de trein laat ‘draaien’. In 2021 moet de ombouw van alle treinen klaar zijn. Prijskaartje: 500.000 euro per stuk.

 

Nieuwe treinen

 

Bij Stadler in Zwitserland worden de nieuwe hybride Flirtino-treinen gebouwd die tussen Leeuwarden en Groningen gaan rijden. Ze zijn uniek. De treinen werken eerst op duurzame biodiesel, maar zodra het tracé is aangepast kunnen ze elektrisch. Bij de start zit de pantograaf daarvoor al op het dak. Ook de Flirtino heeft een accu. Het bijzondere hieraan is dat de trein 10 kilometer zonder bovenleiding kan doorzoeven. Zo hoeft niet het complete tracé van 40 kilometer tussen Leeuwarden en Groningen te worden geëlektrificeerd. ,,Ongekend’’, noemt Hettinga die vondst. Bovendien is de techniek ook vergunningstechnisch handig; een enkele bezwaarmakende burger kan de ombouw van het spoor straks niet in de weg staan. De Flirtino rijdt wel door.

 

Vier treinen per uur

 

Tussen Sneek en Leeuwarden gaat er vier keer per uur een trein rijden. En dat op een enkelspoor. ,,Wy stekke ús nekke út.’’ Dit jaar wacht Hettinga nog de uitslag van twee vervoersconcessies in Groningen en Drenthe en in Zuid-Holland. Maar dit was de grootste. ,,,Der leit in geweldich fundamint. As wy dit ferlern hiene, hie dat in enoarme tik yn de nekke west.’’  ©LC

 

Werkzaamheden spoorwegovergang Rotstergaastweg in mei van start

 

HEERENVEEN 3-4- 2017 –  Om de spoorbereikbaarheid te verbeteren tussen Zwolle/Meppel en Leeuwarden gaan er eind 2017 meer treinen rijden op dit traject. In opdracht van de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen gaat ProRail daarom de intensief gebruikte spoorwegovergang in de Rotstergaastweg in Heerenveen aanpassen om deze veiliger te maken.

Op dit moment moeten fietsers twee keer de weg oversteken. In de nieuwe situatie blijven de fietsers aan één kant van de weg fietsen. Hiervoor moet de overweg worden uitgebreid. Ook krijgt het vrachtverkeer meer ruimte om de bocht in de Industrieweg te nemen zodat zij de overweg makkelijker kunnen passeren. Door deze maatregelen neemt de veiligheid op de overweg toe.

In mei wordt een start gemaakt met de werkzaamheden aan de spoorwegovergang in de Rotstergaastweg en de bocht in de Industrieweg te Heerenveen. Van 1-15 mei kan het verkeer geen gebruik maken van de overweg in de Rotstergaastweg, maar kan gebruik maken van de overweg in de Rottumerweg om het spoor over te steken.

De omleiding wordt met borden aangegeven. Met uitzondering van het weekend van 13-14 mei kunnen voetgangers en fietsers wel gebruik maken van de overweg. In verband met de werkzaamheden rijden er in het weekend van 13-14 mei geen treinen tussen Heerenveen en Wolvega. NS zet bussen in. © Groot Heerenveen

 

Toch twee keer per uur treinstop in Deinum en Dronryp

Leeuwarden 3-3-2017 – Twee treinen per uur wordt toch het uitgangspunt voor de stations in Deinum en Dronryp. Provinciewoordvoerder Jan Arendz bevestigt dit nadat er vanuit Blessum, Dronryp en Deinum en de gemeenteraden van Menameradiel en Franekeradeel acties kwamen om de versobering naar een stop één keer per uur te keren. De nieuwe concessie repte van eens per uur een trein in deze dorpen, maar die voorwaarden zijn aangepast naar twee per uur. Het hangt van de aanbieder af of die aan deze voorwaarde kan voldoen, aldus Arendz. ©LC

Provincie start proef gratis OV-kaart toerist

Leeuwarden 8-2-2017 -De provincie start dit voorjaar een proef met een gratis openbaarvervoerkaart voor toeristen in een deel van Friesland. De proef begint eind april in de gemeenten de Fryske Marren, Súdwest-Fryslân, Opsterland en Ooststellingwerf. Wie in een van deze gemeenten in een verblijfsaccommodatie een overnachting boekt, krijgt er een kaart bij om één dag gratis met de bus of de trein te reizen. Doel van het plan is ,,vele toeristen te laten genieten van onze mooie provincie. Het draagt bij aan een gastvrij onthaal. Bovendien hopen we dat bezoekers ook meer gebruik gaan maken van het openbaar vervoer’’, zegt gedeputeerde Klaas Kielstra. De actie is niet alleen bestemd voor toeristen die van buiten Friesland naar deze provincie komen. Ook Friezen die een overnachting boeken, krijgen een gratis dagkaart. ©LC

Kans op nachttrein Groningen-Leeuwarden

Leeuwarden 31-1-2017- Een nachttrein, voldoende zit- en staanplaatsen voor alle reizigers en veel digitaal comfort. Die eisen gelden vanaf 2020 voor regionale treinen. Dit jaar komen de regionale lijnen op de markt. December 2020 start een nieuwe concessie voor een periode van vijftien jaar. Dinsdag werd bekend welke eisen de provincies Friesland en Groningen daaraan stellen. Friesland heeft jaarlijks 8,9 miljoen euro beschikbaar voor de treinen. In Groningen is dat volgens de provincie meer dan het dubbele. Inschrijvers moeten een optie voor een nachttrein presenteren die van Groningen naar Leeuwarden rijdt en alle tussenliggende stations bedient. Die moet aansluiten op de laatste intercity die vanuit Zwolle in Groningen arriveert. Deze eis geldt voor de nacht van donderdag op vrijdag en die van vrijdag op zaterdag. ©LC

 

Provincie zet in op meest milieuvervuilende vervoersvorm in plaats van toekomst bestendig vervoer per spoor. Vertrouwde techniek (bovenleiding) voor onder de €600mln

Leeuwarden 18-10-2016 – In het kalender jaar 2020 (of 2023 bij verlenging van de concessie) is de kans om de Noordelijke Nevenlijnen duurzaam in te richten voor de toekomst. De provincie Fryslân heeft verleden week donderdag te kennen gegeven af te zien van elektrificatie van de regionale spoorlijnen. Het aanbrengen van bovenleiding zou een bedrag van €600mln vergen volgens de provincie. Dit bedrag is blijkens vergelijkbare recente projecten in Nederland astronomisch hoog.

 

Uit onderzoeken van de Werkgroep Spoor in Friesland zou er voor deze €600mln spoorlijn HDG (Heerenveen – Drachten – Groningen) kunnen worden aangelegd. Het doortrekken van het spoor naar Lelystad zou nog eens €600mln vergen, waarmee de oude Zuiderzeelijn naar de Randstad alsnog gerealiseerd kan worden. Uiteraard in een intercity uitvoering en niet in de uitvoering van een kosten verslindende Hoge Snelheidslijn doorgetrokken worden naar Amsterdam.

Op basis van uitgevoerd veldonderzoek zou volgens de WgSiF de benodigde verduurzaming van het spoor er als volgt uit komen te zien:

Lengte van de Friese spoorlijnen: 103 Km. Totale kosten elektrificatie Friesland: 150,3mln

Lengte van de Groningse spoorlijnen: 148Km.Totale kosten elektrificatie Groningen: €233,5mln

 

Bruggen in het spoor

De redenatie volgens RicardoRail (voorm. onderdl. van NS, Lloyd Rail, samenwerkend met ProRail en opsteller van het adviesrapport van de Provincie) worden de hoge kosten van het te elektrificeren veroorzaakt door de vele bruggen en viaducten in het noorden van Nederland. Dit is echter een compleet NON – Argument. Om de totale kosten van elektrificatie zo laag mogelijk te houden is bij de bovenstaande berekening uitgegaan van spanningsloze bruggen. Het elektrificeren van bruggen is namelijk een kostbaar proces en zeker niet nodig. De spoorbruggen ter hoogte van Grou-Jirnsum, Akkrum en Meppel geven hiervan een goed voorbeeld van. Ook elders in het land wordt veel gekozen voor spanningsloze bruggen. Het feit dat viaducten te laag zijn en derhalve vervangen dienen te worden is ook een loos argument.

Spoorbrug Akkrum

 

Per saldo komen de kosten voor de elektrificatie van alle Noordelijke Nevenlijnen op een bedrag van: €383,8mln.

 

Aanschaf Materieel

Op basis van oneigenlijke argumenten heeft de Provincie verduurzaming van de noordelijke nevenlijnen afgeschoten en zet zij in op nieuwe technieken zoals LNG of waterstoftechniek. Het aanschaffen van LNG, (bio)LNG of Waterstoftreinstellen is een No Go area. Deze technieken staan veelal nog in de kinderschoenen en zijn ook vaak een Non Proven Technology of te wel: Een niet bewezen technologie. Ze zijn dragers van predicaat “Highly Toxic and Explosive (klasse 2.1, Dodge 2014). De opslag van deze brandstoffen zou in Leeuwarden ter hoogte van de huidige tankplaat worden gerealiseerd en zorgt voor een acute milieudreiging voor een tweetal aanliggende woonwijken. Dit gegeven wordt door de provincie volledig genegeerd en geeft de provincie blijk dat zij geen zorg heeft voor haar bewoners.

Daarnaast kan opgemerkt worden dat zijn de maximumsnelheden van de treinsteltechnieken waar de provincie voor kiest zich beperkt tot 100 km/u. Daarmee kiest de provincie ervoor om terug te keren naar de 19e eeuw qua vervoersmodaliteit. Betrokken maximum snelheid zet bovendien de huidige dienstregeling onder druk. Het verminderen van de druk op de dienstregeling is alleen mogelijk door het bijplaatsen van extra dubbelspoor op meerdere trajecten. Elektrificatie van het spoor heeft als voordeel dat de dienstregeling snelheid kan worden verhoogd naar 140 km/u. Deze snelheid past beter in het ambitieniveau om de dienstregeling uit te breiden naar een kwartierdienst op de trajecten Leeuwarden – Groningen en Sneek – Leeuwarden. Een robuuste dienstregeling met LNG of Waterstoftechniek is met dit materieel niet mogelijk en betekent een stap terug in de tijd. (De volledige voor en nadelen van de technieken vind u op http://www.wgsi-friesland.nl)

 

Terug verdien periode

De provincie rept over een terugverdienperiode. Het is echter de vraag of deze opmerking wel hout snijdt, gelet op de recent gemaakte milieu afspraken (UNFCCC, EU-Brussel) om in 2050 het rijden met vervuilende voertuigen te verbieden. Dit houdt voor de vervoerders in dat er per 2050 geen gebruik meer gemaakt mag en kan worden van milieu belastende voertuigen zoals dieseltreinen en aanverwante treinstellen die op bio brandstof of LNG rijden. Impliciet kiest de provincie er voor om het reizigersvervoer per spoor in 2050 in onze provincie te beëindigen. Door het elektrificeren van de Noordelijke Nevenlijnen kan er beter en sneller materieel worden aangeschaft. Er kan op een hogere snelheid worden gereden waardoor de dienstregeling beter en robuuster zal gaan worden. De trein wordt een concurrent van de auto door het reizen per trein een stuk aantrekkelijker te maken door snellere reistijden. Ook levert elektrificatie van de Nevenlijnen een bijdrage in het beperken van de krimp in noordwest en noordoost Friesland en daardoor in een betere leefomgeving van onze inwoners.

Concluderend kan gesteld worden dat het voornemen van de provincie de provincie Friesland terug werpt in de 19e eeuw. De gemaakte keuze levert in de directe omgeving van het station Leeuwarden tot een onaanvaardbare milieudreiging voor twee woonwijken. Bovendien is de keuze van de provincie houdbaar tot 2050. Vanaf dat moment voldoen de treinstellen niet meer aan de geldende milieu eisen. Wij roepen de provinciale staten op om in het belang van Friesland te kiezen voor duurzaamheid en door deze keuze een van de duurzaamste provincies van Nederland te worden. De keuze voor elektrificatie leidt tot een robuustere dienstregeling en is een instrument om het noorden van Friesland leefbaar te houden. Tenslotte nog een nabrander. De provincie Groningen streeft naar een snelle verbinding vanuit Groningen naar Bremen en Hamburg. Het elektrificeren van de noordelijke spoorlijnen levert een directe aansluiting op de voorgenomen verbinding vanuit Groningen naar Hamburg. Hoe fijn zou het zijn om vanuit Leeuwarden per trein een dagje naar onze oosterburen te kunnen maken. Bovendien plaats je het noorden van Nederland op deze wijze tussen de twee belangrijkste havenbekkens van Europa in. Zowaar een enorme kans voor de lokale werkgelegenheid.

Wij roepen de leden van de provinciale staten op de verantwoordelijke gedeputeerden aan te spreken om hun verantwoordelijkheid die zij hebben jegens de inwoners van Friesland. Het kan en mag niet zo zijn dat de belangen van de inwoners lijden onder het gebrek aan visie en daadkracht van de gedeputeerden. Wij als werkgroep zijn bereid om de provincie met raad en daad bij te staan in complexe vraagstukken, waarbij een duidelijke toekomst gerichte visie leidend is in de advisering.©FdB / Werkgroep Spoor in Friesland

 

Bus en trein apart aanbesteed

Leeuwarden 13-10-2016 – Het was jarenlang een provinciaal credo: de concessies voor de regionale treinen en bussen in Friesland worden onderweg naar 2020 tegelijk aanbesteed. Niet dus!

Tijdens een informatiesessie voor provinciale staten kwam het nieuws woensdag onverwacht voorbij. Medio 2017 al moet de nieuwe concessie voor de regionale treinen voor de periode 2020-2035 de markt op. Bedrijven die deze order in de wacht willen slepen, hebben gewoon veel tijd nodig om hun treinenpark op tijd op orde te krijgen. Op de regionale lijnen rijden nu nog de treinen van Arriva, zowel in Friesland als in Groningen. Het in Heerenveen gevestigde vervoerbedrijf bezit dit recht tot december 2020. En mogelijk ook daarna, maar dan moet Arriva wel de aanbesteding winnen.

Zware eisen

Beide provincies trekken samen op bij de aanbesteding van de treinen, maar op het terrein van duurzaamheid stelt Groningen volgens Friese ambtenaren wel zwaardere eisen.De treinorder komt dus al in 2017 op de markt, maar voor de bussen geldt dit pas in 2019. Bus en trein komen dus niet in één pakket, terwijl in de provinciale politiek de afgelopen jaren meermaals het geluid geklonken heeft dat die gelijktijdigheid nou juist zo goed is voor een optimaal aanbod van openbaar vervoer. Alice van Unen van het Provinsjehûs noemt twee redenen waarom die samenhang er toch niet in zit. Ten eerste zijn er dan misschien te weinig bedrijven die kunnen meedingen. En in de tweede plaats wordt de investering dan zo groot, dat banken die niet kunnen financieren.

Waterstoftrein

De provincie heeft onderzocht of het juridisch mogelijk is om de concessiewisseling een aantal jaren op te schuiven. Dat zou extra kans bieden op treinen die op waterstof rijden, wat beter is voor het milieu dan de huidige dieseltreinen. Volgens Van Unen gaan er ‘geruchten’ dat de waterstoftrein over een paar jaar haalbare kaart is. Friesland zou daar dan op kunnen inspelen. Uitstel is echter niet toegestaan, luidt de conclusie. Elektrificatie wordt volgens de provincie te duur. Een extern bureau heeft op verzoek van de provincie de kosten berekend van elektrificatie van alle noordelijk lijnen. De uitkomst is volgens Menno Keulen van de provincie dat dit bijna 600 miljoen euro kost. Dat is aanzienlijk meer dan de ongeveer 384 miljoen euro die de Werkgroep Spoor in Fryslân becijfert in een brief aan provinciale staten. Dit verband van particulieren pleit ervoor de lijnen per 2020 geschikt te maken voor treinen die op stroom rijden. Vorige maand liet gedeputeerde Sander de Rouwe al weten dat rijk en provincie de kosten te hoog vinden worden.

Tweedehands treinen

Het is niet uitgesloten dat de treinen die vanaf 2020 in het Noorden gaan rijden occasions zijn. Het wordt de nieuwe vervoerder niet verplicht om met nieuwe exemplaren te rijden.De provincie wil via een enquête onderzoeken waarom mensen wel of niet met de bus rijden. Dit zal vermoedelijk gebeuren in een stuk of tien dorpen waar nu nog wel een bus rijdt, maar niet veel mensen instappen. Friesland steekt nu 37,5 miljoen euro per jaar in de bussen en 8,9 miljoen per jaar in de treinen. Van alle verplaatsingen in Friesland vindt 4 tot 6 procent plaats via het openbaar vervoer. De rest gaat per auto, fiets of een ander vervoermiddel. Volgens Jan Waterlander van 50PLUS betekent dit dat er relatief veel provinciale subsidie gaat naar een relatief kleine groep busreizigers. Wat de treinen betreft is elektrificatie de beste oplossing, vindt de Werkgroep Spoor. Het is goed voor het milieu en voor de rijsnelheid. Alternatieven voor complete elektrificatie zijn een stroomvoorziening op de stations – waarbij treinen tijdens wachttijden de accu’s opladen –, inzet van hybride treinen (diesel/stroom) of inzet van treinen die op bio-LNG of waterstof rijden. Al die opties wegen volgens de werkgroep niet op tegen volledige elektrificatie. ©LC

 

Bovenleiding op Noordelijk Spoornetwerk blijkt te duur

Leeuwarden13-10-2016 – De provincie Fryslân ziet af van elektrificatie van de regionale spoorlijnen. Het aanbrengen van bovenleiding is te duur. Dat zeiden provincieambtenaren gisteren tijdens de informatiebijeenkomst van Provinciale Staten over de nieuwe aanbesteding van het treinvervoer. Er wordt al lange tijd gesproken over elektrificatie van de spoorlijnen. Elektrische treinen zorgen voor veel minder uitstoot dan de huidige dieseltreinen, maar zijn ook goedkoper nu diesel steeds duurder wordt. Uit een studie van onderzoeksbureau Ricardo Rail uit Utrecht blijkt dat de elektrificatie van alle regionale spoorlijnen in Fryslân en Groningen in totaal zo’n zeshonderd miljoen euro zo kosten. Dat is bijna dubbel zoveel als waar de provincies op rekenden. ,,Het aanleggen van de palen en draden valt nog wel mee”, zegt Peter Schouten, ov-coördinator bij de provincie Fryslân. ,,Maar in het Noorden zijn relatief veel bruggen en andere kunstwerken. Daarmee gaat de investering snel omhoog, zeker met viaducten die niet hoog genoeg zijn.” Schouten schat de terugverdienperiode van zo’n investering op zeventig jaar. ,,Bij sommige lijnen elders in het land, zoals die van Zwolle naar Almelo, is het relatief veel goedkoper om te elektrificeren.” Op dit moment rijden in Fryslân alleen op de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle elektrische treinen. Dat spoortracé wordt bereden door de NS en is geen onderdeel van de nieuwe Fries-Groningse concessie. Die gaat over de lijnen waar nu vervoerder Arriva rijdt. In Fryslân gaat het om de lijnen van Leeuwarden naar Stavoren, Harlingen en Groningen, in Groningen om de lijnen naar Roodeschool, Delfzijl en Nieuweschans. Het elektrificeren van een deel van deze regionale spoorlijnen – bijvoorbeeld alleen de relatief drukke lijn Leeuwarden-Groningen – is volgens Schouten niet handig. ,,Dat zou betekenen dat je elektrische én dieseltreinen moet hebben. Dat maakt het veel duurder.” ©FdB

 

Nieuwe dienstregeling NS pakt slechter uit voor de Fryske treinreiziger
Leeuwarden 18-10-2016 – De nieuwe dienstregeling van NS per 12 december levert Fryslân vooral verslechteringen op. De Friese reizigersorganisatie Rocov ziet grote problemen. De vervoerder blijkt al vóór publicatie van het spoorboekje op de hoogte te zijn geweest van de knelpunten. NS wil nu wel naar verbeteringen kijken, maar invoering zal op zijn vroegst in februari plaatsvinden. Zo wil de NS de nieuwe dienstregeling voor stoptreinen van Leeuwarden naar Zwolle alweer aanpassen, zegt woordvoerster Corien Koetsier in reactie op kritiek van Rocov Fryslân. Ze erkent dat de mogelijkheden voor reizigers naar Grou, Akkrum en Wolvega vanaf medio december verslechteren: de twee stoptreinen vertrekken straks vlak na elkaar. Op dit moment vertrekt de eerste stoptrein in Leeuwarden drie minuten na het hele uur (.03) en de tweede op .22. Voorzitter Ton Ettema van Rocov Fryslân vindt die dienstregeling, met tussentijden van 19 en 41 minuten, al onvoldoende. Straks vertrekken de treinen op .08 en .20 en gelden dus tussentijden van 12 en 48 minuten. ,,We steken de vlag halfstok als dat doorgaat”, zegt Ettema. ,,Een van de treinen gaat niet gevuld worden, daar kan je zeker van zijn.” De NS heeft het probleem ook gezien, zegt Koetsier. ,,Het was al niet een heel mooie ligging, maar nu is die nog minder mooi. De situatie is dusdanig dat we met de mensen in Fryslân gaan praten en op zoek gaan naar een verbetering.” Die verbetering kan op zijn vroegst in februari worden doorgevoerd. Koetsier zegt dat de NS al voor de publicatie van de dienstregeling op de hoogte was van het probleem. ,,We wisten het al, maar met de bekendmaking van de nieuwe dienstregeling wordt dat nog eens extra duidelijk. ©FdB

Overzicht kaart DRGL2017

 

Maak van de van Harixmabrug een tunnel

Leeuwarden 12-10-2016 – Volgens de Werkgroep spoor in Friesland is het vertunnelen van de HRMK brug een dure maar duurzame structurele oplossing ten opzichte van het vervangen van de van Harinxma brug in spoorjargon ook wel HRMK brug genoemd. Door het realiseren van een tunnel wordt de conflicterende situatie tussen spoor- en beroepsvaart structureel weggenomen. Bovendien kan milieuwinst worden gerealiseerd doordat gebruik kan worden gemaakt van de verdieping van het spoor. Vanaf station Leeuwarden krijgt de trein te maken met een daling, waardoor eerder snelheid kan worden gemaakt. Bij binnenkomst kan gebruik worden gemaakt van de stijging vanuit de tunnel om op natuurlijke wijze te remmen. Een en ander heeft een positief effect op het reduceren van het geluid richting de aanpalende woongebieden.

HRMK Brug e.o.

Ter illustratie is er een plaatje van de omgeving toegevoegd om de tunnel landschappelijk in te passen. De lengte van de tunnel is van voldoende lengte omvang om zonder problemen de Hendrik Algrawei en Boksumerdyk te overbruggen. Totale lengte van de tunnel zal neerkomen op een lengte van 750 tot 1000 meter inclusief het tracé voor het inzetten van de daling naar de tunnelbak onder het van Harinxmakanaal. Ter illustratie geven wij u mee dat de lengte van de Drontertunnel van 1.300 meter bedraagt. Een verhoging van de HRMK brug kan worden vergeleken met de spoorbrug Grou. Deze spoorbrug is in 2000 verhoogd tot een doorvaarthoogte van 7 meter om ook hier de druk op de openingstijden te verminderen. Deze bouw heeft Hfl. 51 miljoen gekost (prijspeil 1998). Omgerekend naar euro’s en inclusief inflatiecorrectie zou deze brug vandaag de dag €32.260.987,85 kosten om aan te leggen.

Uitgaande van vergelijkende projecten in Nederland, zouden de gemiddelde kosten per meter €41.706,41 zijn. Dit bedrag geeft een reëel beeld van de aanlegkosten per meter voor vertunneling van de HRMK. De totale tunnel HRMK zou afgerond ongeveer op 1000 meter uit komen en het totaalbedrag voor de tunnel daarmee op €41.706.410.

Op basis van deze cijfers adviseren wij u te opteren voor het onder tunnelen van het spoor onder het van Harinxmakanaal. Op basis van een lengte van 1.000 meter bedragen de kosten circa € 9 miljoen meer, maar daar staat een aanzienlijke meer winst tegenover. De conflicterende situatie tussen spoorweg en vaarweg wordt volledig weggenomen. Er wordt een milieuwinst gerealiseerd door geluidsreductie als gevolg van de verdiepte ligging van het spoor. Verkorting van de vertunneling naar 750 meter biedt nog de mogelijkheid tot besparing op het realisatiebudget. Bron en Copyright: Werkgroep Spoor in Friesland

 

Stoptrein staat één minuut langer stil op station Heerenveen

Leeuwarden 12-10-2016 De stoptrein tussen Meppel en Leeuwarden blijft vanaf 12 december een minuut langer op het station van Heerenveen. Het is een noodmaatregel tot 2021 om de scheepvaart bij het van Harinxmakanaal bij Leeuwarden te ontzien. NS en de provincie hebben dat afgesproken. Vanaf dat moment moeten vier treinen per uur rijden, waardoor schepen langer voor de spoorbrug bij Leeuwarden moeten wachten. Door de trein wat langer vast te houden op het station van Heerenveen, wordt de doorvaarttijd voor schepen nu verlengd. In de tussentijd onderzoekt de provincie een definitieve oplossing. Opties voor na 2021 zijn onder andere een aanpassing van de staande mastroute, baggeren in het van Harinxmakanaal, vervanging van de huidige spoorbrug of een aquaduct. Het aanpassen van de staande mastroute vindt de provincie geen goed idee. Dat zou te veel aanpassingen vragen, bijvoorbeeld het beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug. Vervanging van de spoorbrug zou wel een optie zijn. Kosten daarvan worden geschat op 70 miljoen euro. ©ORF

 

Werk aan Leeuwarder spoor pas na 2018

Leeuwarden 12-10-2016 – De werkzaamheden op station Leeuwarden om het perron voor de sneltrein naar Groningen te verlengen, starten pas na 2018. ProRail wil elk uur een extra sneltrein laten rijden tussen Leeuwarden en Groningen. Daarvoor zou het station moeten worden aangepast en zou ook de overweg in de Schrans dubbelsporig worden gemaakt. ©Bron LC

 

Provincie: twee Friese spoorlijnen gered

Leeuwarden – 19-9-2016- Het plan om twee Friese spoorlijnen af te waarderen of zelfs op te heffen, is zo goed als zeker van de baan. Dat heeft de provincie vernomen. Exact een jaar geleden werd bekend dat ProRail in grote financiële problemen zat. Er waren dringend kostenbesparende maatregelen nodig en als gevolg hiervan zouden er in Friesland in het uiterste geval twee spoorlijnen sneuvelen of anders veranderen in bijvoorbeeld een metrodienst of snelle bus. Het ging om de lijnen Leeuwarden-Harlingen Haven en Leeuwarden-Stavoren. Maar nu, een jaar later, lijken beide lijnen gered. Friesland heeft van ‘Den Haag’ te horen gekregen dat de ingreep hoogstwaarschijnlijk niet doorgaat. ,,Het lijkt erop dat het niet gaat gebeuren”, zegt gedeputeerde Johannes Kramer. Hij voert af en toe spooroverleg met (regio)directeuren van onder meer ProRail en spoorbedrijf NS. ©LC

 

Ombouwen Schakelstation is toekomstbestendiger

Leeuwarden 14-9-2016- Het “Kippenhokje” (schakelstation) aan de Rottumerweg in Heerenveen heeft onvoldoende capaciteit om extra of langere treinen tussen Leeuwarden en Zwolle te laten rijden. Een ombouw van schakelstation naar snderstation bied meer soelaas, dan inzetten van dieseltreinstellen op spoorlijn Leeuwarden – Zwolle. Het aanbod van rijden met dieseltreinstellen is een mooi lapmiddel maar hiermee behaald niemand het target van CO2 neutraal rijden. Een ombouw van het schakelstation naar onderstation bied ook nog meer uitkomst: Het is een stuk toekomst bestendiger, optie tot meer laten rijden van elektrische treinstellen, en deze zijn een stuk sneller en schoner dan de dieseltreinstellen. © Werkgroep Spoor in Friesland

 

NS wil Arriva-treinen leasen

Leeuwarden 14-9-2016- De NS probeert bij concurrent Arriva dieseltreinen te leasen. Deze worden ingezet als extra treinen tussen Leeuwarden en Zwolle. Dat heeft de NS dinsdag althans beloofd aan de provincie tijdens een spooroverleg in Leeuwarden, laat gedeputeerde Johannes Kramer weten. Er zijn nog wel enkele mitsen en maren, gaf de NS aan. Arriva heeft al gezegd de dieseltreinen te kunnen leveren, inclusief personeel. De treinenkwestie draait om een vierde trein per uur. Momenteel rijden er tussen Leeuwarden en Zwolle drie treinen per uur per rijrichting, waarvan maar één snelle. Op het traject is (nog) niet genoeg stroom voor een extra elektrische trein, vandaar dat gekeken wordt naar een alternatief op diesel. Kramer houdt nog twijfels, zo ook Ton Ettema van consumentenplatform Rocov Fryslân. ,,Ik heb te vaak dit soort beloftes gehoord van de NS.” ©LC

 

Onderstation blijkt Schakelstation

Leeuwarden 5-9-2016- Het “Kippenhokje” aan de Rottumerweg in Heerenveen blijkt geen onderstation te zijn maar een schakelstation. Een schakelstation heeft onvoldoende capaciteit om extra of langere treinen tussen Leeuwarden en Zwolle te laten rijden. Een ombouw van het schakelstation naar onderstation zou uitkomst bieden. © Werkgroep Spoor in Friesland

 

Voorlopig geen extra treinen tussen Leeuwarden en Zwolle

Leeuwarden 23-8-2016- Er gaan voorlopig geen extra treinen rijden tussen Leeuwarden en Zwolle. Dat heeft de NS maandag laten weten aan de provincie. Momenteel rijdt er tussen Leeuwarden en Zwolle maar één snelle trein per uur per rijrichting. Deze stopt alleen in Heerenveen en Steenwijk. Een tweede trein vanuit Leeuwarden stopt op elk Fries station en rijdt door tot Zwolle. Een derde trein houdt ook overal halt, maar rijdt slechts tot Meppel. Hier kunnen reizigers overstappen. De bedoeling was dat de NS vanaf 11 december 2016, als de dienstregeling voor 2017 ingaat, een zogenoemde vierde trein zou inzetten; een snelle. Dit was zo afgesproken met de provincie, die hieraan gaat meebetalen. Gedeputeerde Johannes Kramer heeft maandag echter te horen gekregen dat de NS voorlopig geen mogelijkheid ziet voor zo’n tweede snelle trein. De NS kan niet aangeven wanneer er structureel een vierde trein gaat rijden. De ambitie is voordat het Culturele Hoofdstad-jaar 2018 ingaat. ©LC

 

Spoortunnel bij de Schrans is nodig!

Leeuwarden 27-6-2016 – De Spoorweg overgang bij de Schrans is met 17.000 fietspassages per dag de drukste van héél Fryslan. Om de overweg veilig te houden, is het volgens de Werkgroep Spoor in Friesland noodzakelijk om daar een tunnel aan te leggen. De overweg De Schrans in Leeuwarden vormt een zeer belangrijke ontsluitingsweg van en naar de wijk Huizum. Dagelijks maken er duizenden voetgangers, fietsers, auto’s en bussen gebruik van de overweg. Daarnaast passeert er zes keer per uur een trein, en in de toekomst word dit zelfs acht keer per uur. De overweg is bij elke passerende trein relatief lang gesloten door de vertrekprocedure voor de treinen vanaf het station en de lage passeer snelheid van treinen vanuit de richting Camminghaburen. Al met al is de overweg dus zeer druk bezet en de druk word in de komende jaren alleen maar groter. Het is tijd voor verandering om er voor te zorgen dat de overweg geen onveilige en overbezette flessenhals in Leeuwarden wordt. Het belang van een goede doorstroming is dus groot. Met alleen al de passage van 17.000 fietsers is de schrans de drukste overweg van heel Fryslan. Daarnaast passeren dagelijks zo’n 3000 voetgangers, 12.000 auto’s en 125 bussen. De huidige situatie kent volgens de Werkgroep Spoor in Friesland drie mogelijke oplossingen.

 

Optie 1 – De veiligheid van overweg ‘de Schrans’ wordt aanzienlijk verbeterd met het volledig vertunnelen van overweg. De treinen die de overweg passeren zijn bezig met een vertrek- of aankomstprocedure en hoeven geen rekening meer te houden met het verkeer. Daarnaast kan het verkeer ongestoord doorrijden naar het kruispunt met de Oostergoweg/Stationsweg en wordt de wachttijd voor al het kruisende verkeer weg-genomen.

Optie 2 – Het vertunnelen van de overweg voor fietsers en voetgangers en het behouden van de overweg voor het overige verkeer zal de veiligheid in beperkte mate bevorderen. De overweg zal weliswaar van ±17.000 fietsen per dag ontlast worden, maar de situatie van lange sluitingstijden van de spoorbomen en het passeren van treinen in aankomst- en vertrekprocedures zal gehandhaafd blijven. Daarnaast zal de situatie voor het wegverkeer aanzienlijker krapper worden, dit is zeker voor de bevoorradingsvracht van de Schans niet wenselijk. Een investering in deze vorm zal, volgens de Werkgroep spoor in Friesland, te weinig bijdragen aan het veiliger maken van de situatie. Daarnaast spelen bovengenoemde voordelen bij deze optie geen rol.

Optie 3 – Het vertunnelen van de overweg voor fietsers en voetgangers waarbij de overweg wordt gesloten biedt dezelfde voordelen als het geheel vertunnelen van de overweg. De veiligheid zal aanzienlijk worden verbeterd en het fietsverkeer kan goed doorstromen. Bij deze optie zijn de eerdergenoemde voordelen voor project ESGL en station Werpsterhoeke ook van toepassing. Daarnaast biedt deze optie een kans om de druk bezette kruispunt met de Oostergoweg/Stationsweg te ontlasten. Het kruispunt kent namelijk geen in- en uitgang voor de Schrans en er ontstaat een mogelijkheid om de fietstunnel door de trekken onder het kruispunt. Ongeveer 17.000 fietsers hoeven hierdoor het kruispunt niet meer te passeren.

 

Spoor Splitsing

Optie één en drie bieden een aantal voordelen ten aanzien van het project EGSL/Werpsterhoeke. Momenteel zijn er plannen om voor “Project ESGL” spoor 5A/B op te splitsen naar alleen spoor 5A. Het deel waar spoor 5B ligt komt te vervallen en wordt gesaneerd voor perronverbreding, dat zal doorlopen tot aan het huidige spoor 6. Echter is hier geen rekening gehouden met doortrekken van treindiensten vanuit Harlingen of Sneek naar Groningen (-Duitsland). Het verbreden van het perron door het opbreken van spoor 5b zorgt er namelijk voor dat er nog maar één doorgaand spoor is. Het aantal perronsporen blijft echter gelijk, dus op dat terrein voegt het niks toe. Sterker nog: het haalt een belangrijke functionaliteit weg: de mogelijkheid voor doorgaande treinen (passagier, goederen-, meet- en werktreinen) om elkaar op station Leeuwarden te kunnen passeren.

Om deze reden heeft de Werkgroep Spoor in Fryslân bij de provincie en ProRail een alternatieve spoorligging voorgesteld, waarbij de huidige functionaliteit zoveel mogelijk in stand blijft. De sporen 5b en 6b hoeven alleen maar een stukje verder naar buiten (het zuiden) gebogen te worden, zodat het perron verbreed kan worden. De Provincie Fryslân heeft in beginsel wel oren naar dit voorstel, omdat dit een besparing in de kosten moet opleveren. Dus een beter ontwerp, voor minder kosten: win-win! Het verwijderen van het kruiswissel (spoor 5a/b-6a/b) zou de provincie Fryslân €800.000 euro, geld dat nu bespaard kan worden.

Het is reëel dat ik de toekomst wordt besloten om de treinen vanuit Groningen in Leeuwarden door te koppelen richting Werpsterhoeke (-Heerenveen), Sneek of Harlingen. In het huidige ontwerp van ESGL zou dit hoge kosten met zich meebrengen, omdat de voetgangerstunnel moet worden verlengd, de (gloednieuwe) lift moet worden verplaatst en een extra spoor moet worden aangelegd. Daarnaast moet de kruiswissel, die voor €800.000, – is verwijderd, weer worden teruggeplaatst in het emplacement. Deze toekomstige kosten kunnen worden voorkomen door het ontwerp van de Werkgroep Spoor in Friesland. In dat ontwerp blijft het extra spoor gewoon liggen en binnen de huidige bovenleidingsportalen is er voldoende ruimte om een extra perron aan te leggen voor spoor 6b. Het doorkoppel zal in de toekomst dus mogelijk zijn zonder een al te grote investering van gemeente/provincie.

 

Besparing

De kosten van de vertunneling overweg ‘de Schrans’ zal naar inschatting van WgSiF ±€14,5 miljoen gaan kosten. Hiertegenover staat dan wel dat er €800.000 euro bespaard wordt door het laten zitten van de kruiswissel, ook worden er kosten bespaard door spoor 8 niet recht te trekken en worden er kosten bespaard op de beveiliging van het spoor. De kosten van de gedeeltelijke vertunneling overweg ‘de Schrans’ zal naar inschatting van WgSiF ±€8 miljoen gaan kosten. Bij het sluiten van de overweg (optie 3) wordt er €800.000 euro bespaard wordt door het laten zitten van de kruiswissel, ook worden er kosten bespaard door spoor 8 niet recht te trekken en worden er kosten bespaard op de beveiliging van het spoor. De werkgroep legt hierbij nadrukkelijk de nadruk op optie één en drie, het volledig vertunnelen, dan wel vertunnelen voor fietsers en voetgangers en het sluiten van de overweg. Deze opties bieden veruit de meeste voordelen op het gebied van veiligheid en geven belangrijke voordelen met betrekking tot de projecten ESGL en Werpsterhoeke. Het advies van de Werkgroep Spoor in Friesland is om te kiezen voor optie 3, het aanleggen van een fietstunnel en het sluiten van de overweg. Hierbij wordt de veiligheid optimaal bevorderd, het zuiderplein aanzienlijk ontlast en een kostenbesparing gerealiseerd voor project ESGL en een toekomstige doorkoppeling van de treinen van en naar Groningen. © Friesch Dagblad

De onafhankelijke Werkgroep Spoor in Friesland geeft gevraagd en ongevraagd advies aan overheden, bedrijven en instellingen over spoor gerelateerde kwesties