Speciale trein(ritten) tot 2000

NVBS rijd met SHM STL 21 Leeuwarden – Stiens (v.v.) Hier de STL 21 als trein 2 over het emplacement te Leeuwarden. NVBS drives SHM STL 21 Leeuwarden – Stiens (v.v.) Here STL 21 as train 2 over the railway yard in Leeuwarden 01-05-76
NVBS rijd met SHM STL 21 Leeuwarden – Stiens (v.v.) Hier de STL 21 als trein 4 aangekomen op spoor 1 te Leeuwarden.NVBS drives SHM STL 21 Leeuwarden – Stiens (v.v.) Here STL 21 arrived as train 4 on track 1 in Leeuwarden. 01-05-76
3212 op de terugweg op 4-6-1984 in de wijk Westeinde Leeuwarden, na een slag met HTS studenten die onderzochten of de lijn Leeuwarden – Stiens rendabel zou zijn. DH 3212 at Westeinde (neighboorhood in Leeuwarden) with some HTS students who were investing of the line Leeuwarden – Stiens could be profitable.
3212 op brug over Harlingertrekvaart Leeuwarden 4-6-1984. DH 3212 at the bridge over the Harlingertrekvaart in Leeuwarden
Leeg materieel richting Groningen, met een tweetal 2200 in voorspan en een 1600 die de dag naar Duitsland geweest zijn met lezers van Leeuwarder Courant. Empty train with an couple of 2200s at the front, and an 1600 who have been to Germany with some readers of the region newspaper Leeuwarder Courant 2-6-1985
1e DDM in Leeuwarden (combinatie NS 1624 & BvK DDM 101) voor de heropening van het stationskwartier 1987. 1st DDM in Leeuwarden (combination NS 1624 & BvK DDM 101) for the re-opening from the station area in 1987
De locomotief is inmiddels omgelopen. de DH 3213 is naast de combinatie BvK DDM 101 & NS 1624 geplaatst. The NS 1624 has shunted to the other side of the DDM 101. The DH 3213 is standing next to the combination BvK DDM 101 & NS 1624.
DH 3215 (links) Combinatie Bvk 101 & 1624 & DH 3207 (rechts) DH 3215 (left) Combinatie BvK 101 & 1624 & DH 3207 (right)
NS nr20 Kameel te Leeuwarden 1990. NS nr20 a.k.a The Camel in Leeuwarden 1990 © R.K.Noppert

Afscheidsrit van de NS serie 24/2500 in drie verschillende tijdperk kleuren at 16-6-1991

Goodbye tour from the NS serie 24/2500 in three diffrent time period colours

NS 2444 met NVBS-afscheidsrit van de NS 2400/2500loks op de lijn Leeuwarden-Stiens tussen Britsum en Stiens op 16 juni 1991
NS 2444 with NVBS farewelltour of the NS 24/2500loco’s at Railline Leeuwarden-Stiens between Britsum and Stiens
2444, 2450 & 2413 (achterop) met een D-trein en diverse goederenwagons op de afscheidsrit van de NS 24/2500en te Stiens 16-6-1991
2444,2450& 2413 (rear) with a D-train and a various of cargowagons at the goodbye tour of the NS loco’s 24/2500s at Stiens
Afscheidsrit 2400/2500 Jelsum. Farewell ride 2400/2500 Jelsum 16-6-1991
2413, 2450 & 2444 (achterop) op de terugweg naar Leeuwarden-CS. De trein is zojuist de brug over de Snekertrekweg te Leeuwarden gepasseerd.  2413, 2450 & 2444 (rear) at their way back to Leeuwarden-CS. De trein has just passed the bridge over the Snekertrekweg in Leeuwarden. 16-6-1991
De stellen 3111, 3227 & 3222 te Leeuwarden-CS 30-04-1993 . Ter gelegenheid van koninklijk bezoek aan Sneek zijn de stellen van binnen en buiten feestelijk versierd. Wadlopers 3111,3227 & 3222 at Leeuwarden-CS. All in special party outfit for the visit of Queen Beatrix to Sneek.
Stammetje DD met de 1613 als duwkracht, net voor de HRMK brug te Leeuwarden, 20-5-1993.
A DoubleDeckertrain with the 1613 as pushloco, just before entering the HRMK bridge in Leeuwarden
Tergelegenheid van het Bedrijven feest rondom het stationsplein werd in 1994 een mini line-up langs het perron. Men kon in volgorde de volgende locs – treinstellen bezichtigen van binnen en van buiten: D-loc 6483, E-loc 1221, Eloc 1621, DH2 3225, en als laatste ICM3 4011 in de Aegon outfit. Ook kon men op deze dag een gratis slagje Leeuwarden – Heerenveen maken met de hagelnieuwe DDm in combinatie met een 1700 loc. For the Company Festival (companies arround the station square of Leeuwarden) was in 1994 a mini line-up next to the platform. The next locos & trainunits you could admire from the outside but also the inside: D-loc 6483, E-loc 1221, E-loc 1621, DH2 3225 and last but not least ICM3 4011 in the Aegon commercial outfit. The visitors could also take a free tour between Leeuwarden and Heerenveen with the super new DDm in combination with a 1700 engine.
Wadloper 3224 en 3103 bij de ZPC te Stiens 11-4-1994. Wadloper 3224 and 3103 at ZPC territory in Stiens

De (test) Talent van Talbot Achen werd van 11-1-1997 tot 21-4-1997 uitvoerig getest op het baanvak Leeuwarden-Stavoren. The (test) Talent fom Talbot Achen was tested a lot between 11-1-1997 & 21-4-1997 at the train route Leeuwarden-Stavoren.

De Talent gereed voor vertrek naar Sneek, op spoor 2 naast de DH2 3209 te Leeuwarden. The Talent ready for departure to Sneek at platform 2 beside of Wadloper 3209. ©K.R. Noppert 1997
Ergens halverwege februari 1997 wist een van ons team dan ook het Talent treinstel met de bak nrs 188 708+188 707 vast te leggen na een dag vol met proefritten op spoor 41 ter hoogte van de voetgangerstunnel te Leeuwarden-CS.
Arround mid-february one of the teammembers get the opportunity to make a pic of this type of train , after a day filled with testrides. Here is the Talent (with wagon no’s 188 708 + 188 707) at railtrack 41 at the pedestrian tunnel of Leeuwarden-CS
De dag erna is het treinstel nogmaals gefotografeerd bij daglicht te Leeuwarden-CS
The day after there was taken again a photo by daylight at Leeuwarden-CS
Talent doorkruist de Wijk Westeinde te Leeuwarden halverwege Februari 1997. Talent crossing district Westeinde in Leeuwarden halfway of Februari in 1997. ©W. Hoekema
Eind februari 1997 reed de Talent 2 afscheidsritten met oud-personeelsleden van NS en overige liefhebbers op de NFLS-lijn naar Stiens. Hier het vertrek uit Leeuwarden. At the end of Februari the Talent drove 2 times a Goodbye tour with ex-employees of the NS, and some railfans over the ex NFLS& NS line to Stiens. Here the departure from Leeuwarden © W.Hoekema
Voor de opendag van de Leeuwarder vliegbasis en bijbehorende drukte, is mDDM 7848 onderweg naar Zwolle. Hier het treinstel thv Wirdum 4-7-1998
For the openday at the Airport of Leeuwarden and the large numbers of visitors, is mDDM 7848 on it’s way to Zwolle. Here is the train near Wirdum