Speciale trein(ritten)

3212 op de terugweg op 4-6-1984 in de wijk Westeinde Leeuwarden, na een slag met HTS studenten die onderzochten of de lijn Leeuwarden – Stiens rendabel zou zijn. DH 3212 at Westeinde (neighboorhood in Leeuwarden) with some HTS students who were investing of the line Leeuwarden – Stiens could be profitable.
3212 op brug over Harlingertrekvaart Leeuwarden 4-6-1984. DH 3212 at the bridge over the Harlingertrekvaart in Leeuwarden
Leeg materieel richting Groningen, met een tweetal 2200 in voorspan en een 1600 die de dag naar Duitsland geweest zijn met lezers van Leeuwarder Courant. Empty train with an couple of 2200s at the front, and an 1600 who have been to Germany with some readers of the region newspaper Leeuwarder Courant 2-6-1985
1e DDM in Leeuwarden (combinatie NS 1624 & BvK DDM 101) voor de heropening van het stationskwartier 1987. 1st DDM in Leeuwarden (combination NS 1624 & BvK DDM 101) for the re-opening from the station area in 1987
De locomotief is inmiddels omgelopen. de DH 3213 is naast de combinatie BvK DDM 101 & NS 1624 geplaatst. The NS 1624 has shunted to the other side of the DDM 101. The DH 3213 is standing next to the combination BvK DDM 101 & NS 1624.
DH 3215 (links) Combinatie Bvk 101 & 1624 & DH 3207 (rechts) DH 3215 (left) Combinatie BvK 101 & 1624 & DH 3207 (right)
NS nr20 Kameel te Leeuwarden 1990. NS nr20 a.k.a The Camel in Leeuwarden 1990 © R.K.Noppert

Afscheidsrit van de NS serie 24/2500 in drie verschillende tijdperk kleuren at 16-6-1991

Goodbye tour from the NS serie 24/2500 in three diffrent time period colours

NS 2444 met NVBS-afscheidsrit van de NS 2400/2500loks op de lijn Leeuwarden-Stiens tussen Britsum en Stiens op 16 juni 1991
NS 2444 with NVBS farewelltour of the NS 24/2500loco’s at Railline Leeuwarden-Stiens between Britsum and Stiens
2444, 2450 & 2413 (achterop) met een D-trein en diverse goederenwagons op de afscheidsrit van de NS 24/2500en te Stiens 16-6-1991
2444,2450& 2413 (rear) with a D-train and a various of cargowagons at the goodbye tour of the NS loco’s 24/2500s at Stiens
2413, 2450 & 2444 (achterop) op de terugweg naar Leeuwarden-CS. De trein is zojuist de brug over de Snekertrekweg te Leeuwarden gepasseerd.  2413, 2450 & 2444 (rear) at their way back to Leeuwarden-CS. De trein has just passed the bridge over the Snekertrekweg in Leeuwarden. 16-6-1991
De stellen 3111, 3227 & 3222 te Leeuwarden-CS 30-04-1993 . Ter gelegenheid van koninklijk bezoek aan Sneek zijn de stellen van binnen en buiten feestelijk versierd. Wadlopers 3111,3227 & 3222 at Leeuwarden-CS. All in special party outfit for the visit of Queen Beatrix to Sneek.
Stammetje DD met de 1613 als duwkracht, net voor de HRMK brug te Leeuwarden, 20-5-1993.
A DoubleDeckertrain with the 1613 as pushloco, just before entering the HRMK bridge in Leeuwarden
Tergelegenheid van het Bedrijven feest rondom het stationsplein werd in 1994 een mini line-up langs het perron. Men kon in volgorde de volgende locs – treinstellen bezichtigen van binnen en van buiten: D-loc 6483, E-loc 1221, Eloc 1621, DH2 3225, en als laatste ICM3 4011 in de Aegon outfit. Ook kon men op deze dag een gratis slagje Leeuwarden – Heerenveen maken met de hagelnieuwe DDm in combinatie met een 1700 loc. For the Company Festival (companies arround the station square of Leeuwarden) was in 1994 a mini line-up next to the platform. The next locos & trainunits you could admire from the outside but also the inside: D-loc 6483, E-loc 1221, E-loc 1621, DH2 3225 and last but not least ICM3 4011 in the Aegon commercial outfit. The visitors could also take a free tour between Leeuwarden and Heerenveen with the super new DDm in combination with a 1700 engine.
Wadloper 3224 en 3103 bij de ZPC te Stiens 11-4-1994. Wadloper 3224 and 3103 at ZPC territory in Stiens

De (test) Talent van Talbot Achen werd van 11-1-1997 tot 21-4-1997 uitvoerig getest op het baanvak Leeuwarden-Stavoren. The (test) Talent fom Talbot Achen was tested a lot between 11-1-1997 & 21-4-1997 at the train route Leeuwarden-Stavoren.

De Talent gereed voor vertrek naar Sneek, op spoor 2 naast de DH2 3209 te Leeuwarden. The Talent ready for departure to Sneek at platform 2 beside of Wadloper 3209. ©K.R. Noppert 1997
Ergens halverwege februari 1997 wist een van ons team dan ook het Talent treinstel met de bak nrs 188 708+188 707 vast te leggen na een dag vol met proefritten op spoor 41 ter hoogte van de voetgangerstunnel te Leeuwarden-CS.
Arround mid-february one of the teammembers get the opportunity to make a pic of this type of train , after a day filled with testrides. Here is the Talent (with wagon no’s 188 708 + 188 707) at railtrack 41 at the pedestrian tunnel of Leeuwarden-CS
De dag erna is het treinstel nogmaals gefotografeerd bij daglicht te Leeuwarden-CS
The day after there was taken again a photo by daylight at Leeuwarden-CS
Talent doorkruist de Wijk Westeinde te Leeuwarden halverwege Februari 1997. Talent crossing district Westeinde in Leeuwarden halfway of Februari in 1997. ©W. Hoekema
Eind februari 1997 reed de Talent 2 afscheidsritten met oud-personeelsleden van NS en overige liefhebbers op de NFLS-lijn naar Stiens. Hier het vertrek uit Leeuwarden. At the end of Februari the Talent drove 2 times a Goodbye tour with ex-employees of the NS, and some railfans over the ex NFLS& NS line to Stiens. Here the departure from Leeuwarden © W.Hoekema
Voor de opendag van de Leeuwarder vliegbasis en bijbehorende drukte, is mDDM 7848 onderweg naar Zwolle. Hier het treinstel thv Wirdum 4-7-1998
For the openday at the Airport of Leeuwarden and the large numbers of visitors, is mDDM 7848 on it’s way to Zwolle. Here is the train near Wirdum
Op 17-5- 2003 kwam Herik Rail met een speciale rit naar Leeuwarden. Hiervoor stond de 1501 van Stichting KLOK vooraan de trein. Hier de speciale trein te Leeuwarden. At 17th of may in 2003, there was a special train from Herik Rail in Leeuwarden. At the front of the train, was engine 1501 from Stichting KLOK. Here has the special train just arrived in Leeuwarden

Op 15-9-2004 kwam de NS ICE3 4651 ter Promotie van de “Denderende Dagen” van NS Hi Speed naar Leeuwarden. Het verraste ieders dat er een (on?)geplande rit tussen Leeuwarden en Wolvega v.v. werd verreden. Een aantal mensen die de trein op Leeuwarden-CS aanschouwden mochten onverwachts instappen en deze met deze rit mee. Als extra werd Weerman Piet Paulusma nog ingezet voor opnames van SBS6 Hart van Nederland: Piets weerbericht moment. Daar mocht ook iedereen na de rit nog aan mee werken om zijn alom bekende afsluiter: Oant Moarn!! uit te roepen.

At 15-9-2004 came NS ICE3 4651 for a Promoride for NS Hi-Speed “Thundering Days” to Leeuwarden. It was for the most of us a surprise that there was an extra (un)planed ride between Leeuwarden and Wolvega v.v. Some people at the Station of Leeuwarden who were admiring the train were getting a unexpected infitation to come on board of the train for this ride. As extra was SBS6 weatherman Piet Paulusma also on board for some weather presentation. After the ride we also helped him to end his weather presentation moment with him to say the slogan: Oant Moarn!!

ICE3-treinstel 4651 reed een promotierit “Denderende Dagen” van NS Hi-Speed naar Leeuwarden-CS. Hier is het stel onderweg nabij Akkrum. 2004. ICE3 4651 was driving a promoride “Thunderin Days” from NS Hi-Speed to Leeuwarden-CS. Here is the train on his way near Akkrum
Iedereen die interesse had om eens over de schouder van de Machinist te kijken mocht een kijkje nemen. Every one who was interested to take a peak over the shoulder of the train driver had the chance to do so.
ICE3 te Wolvega 15-9-2004 * ICE at Wolvega **
ICE3 4651 werd na de rit weer klaar gemaakt voor vertrek naar Amsterdam-dijksgracht. Leeuwarden 15-9-2004.  ICE3 4651 ready for departure to go back to Amsterdam-dijksgracht.

*Noemenswaardig is nog even het volgende: De 4651 heeft kortstondig tussen Leeuwarden en Wolvega een snelheid behaald van 195km/pu!!

** Worth mentioning is this: The 4651 has shortly reached a speed of 195km/h between Leeuwarden and Wolvega!!

Op 29-30 januari 2005 vind de aller eerste Stoomweekend plaats georganiseerd door de in 2003 opgerichte Stichting Stoomtrein Fryslân (SSF). Het matrieeël werd gehuurd bij de VSM en had Leeuwarden altijd als uitval basis omdat dit station/emplacement uiteraard de juiste capaciteit bevatte om als standplaats te gebruiken voor zowel matrieeël als de medewerkers van de VSM.

At 29-30th of january 2005 is the first Steamweekend of the establishment Stichting Stoomtrein Friesland. The train was hired from the VSM and was using Leeuwarden as base because this statio/emplacement the best capacitance contained to use as postingplace for the train and the employees of the VSM.

Stoomlok 52 3879 naast Buffel 3401 in de vroege ochtend te Leeuwarden 29-1-2005
Steamloco 52 3879 next to Buffel (DMU ’90) 3401 in the early morning in Leeuwarden.
Ex NS 2233 aan de achterzijde van de trein (foto genomen vanaf perron2) te Sneek.  Ex NS 2233 at the rear of the train (foto taken at platform2) in Sneek.
Aan de voorkant van de trein staat lok 52 3879 klaar voor de eerste slag Sneek-Stavoren te maken.  At the front of the train is loc 52 3879 ready for the first departure to do the ride Sneek-Stavoren.

Op 23-4-2005 is er door de St.Mat’54 een Noordelijke Nevenlijnen Express dag georganiseerd.
At 23-5-2005 was a ride planned bij St.Mat’54 called: Noordelijke Nevenlijnen Express.

Hier dendert de 766 van de gelijknamige stichting richting Leeuwarden-CS
Here is the 766 rumbling to Leeuwarden-CS
Kort daarop volgt de DE41 van het NSM
Shortly after the 766 is DE41 following
Gezamelijk staan ze naast elkaar te Leeuwarden-CS voor de kleine line-up.  Together lined up standing at Leeuwarden-CS
De DE41 vertrekt richting Franeker
DE41 is departuring to Franeker

Ter gelegenheid van het Zilveren Regeringsjubileum van Koningin Beatrix reed een bijzonder trein “ZilverRail Express” reed door het gehele land in de Herfstvakantie van 2005. Deze trein deed ook Leeuwarden aan op een zéér donkere regenachtige 25 Oktober.

On the occasion of the Silver Jubilee of Queen Beatrix there was driving a special train “ZilverRail Express” through the whole of the Netherlands. This train was also visiting Leeuwarden on a very dark rainy 25th of Oktober.

Aan de voorkant van de “ZilverRail Express” staat de 1750 en aan de achterkant (hier op foto) de 1742.  At the front of the “ZilverRail Express” is the 1750 and at the rear of the train (here at the photo) the 1742.
En de trein is weer klaar gemaakt voor vertrek. The train is made ready for departure

Op 2 November 2005 verraste Stichting mC9002 “Jaap” ieders in Leeuwarden met een bezoekje aan het station aldaar. Deze dag was écht MEGA regenachtig maar natuurlijk moest deze unieke kans worden geplaat, dus hup….de regenjas aan en fietsen met die handel!!

At the 2nd of November was everybody surprised in Leeuwarden when the mC9002 “Jaap”Foundation visit with “Jaap” the station of the capitol city Leeuwarden. This day was a verry rainy day but this unique chance has to be taken on photo, so hurry-up…..put on the raincoat and bike allong!!

Jaap net voor het Stephenson viaduct te Leeuwarden. Jaap just for Stephensons viaduct in Leeuwarden
Een Staatsportret van het personeel bij de “Jaap.” A State portret of the personel of the “Jaap”
En nog even als laatste vol op de kiek!!
And last but not leased a full picture!!
PlanT 520 staat op spoor 5B te Leeuwarden, als Vrijheidstrein met een indoor tentoonstelling over 65 jaar vrijheid in Nederland. PlanT 520 at track 5B in Leeuwarden, as Train of Freedom. Inside a exposition of 65 years of Freedom in the Netherlands. Leeuwarden 11-4-2010
PlanT 520 in Vrijheidstrein outfit, na een dagje Leeuwarden. PlanT 520 (in Train of Freedom outfit) leaves Leeuwarden, after a day standing over at the station. Leeuwarden 11-4-2010

Op 29-8-2014 was het na 3 jaar stilte dan eindelijk weer eens zo ver, er werd weer voorzichtig geprobeert om een evenement in Zuidwest Friesland georganiseerd met de titel: Dampend en Bruisend Sudwest Fryslân 2014. Helaas viel de kaart verkoop voor de Donderdag en de Vrijdag tegen (“Dampend en Bruisend” viel tegelijk met de “Visserij dagen”van Harlingen) maar voor de Zaterdag en Zondag was dit een stukje beter….Er kon gereden worden!! GELUKKIG!!!!

After 3yrs of silence it was finally happen, there were was an event orgenized in the southeren region of Friesland entitled: Dampend en Bruisend Zuidwest Fryslân 2014. Unfortunately the cards sales was bad for the thursday and friday (“Dampend en Buisend”) was organised at the same time as the “Fishing days of Harlingen”), but for the saturday and sunday was it some better….there could be some rides ta ke place!! FINALLY!!!!

Voor de ritten tussen Sneek en Stavoren had de organisatie van “Dampen en Bruisend” de VSM weer gevraagd om de ritten met de Stoomtrein in te vullen. De VSM was naar Leeuwarden afgereisd op29-8-2014 met een +60, iets waar de gewone Spoorweg maatschappijen nog wat van zouden kunnen leren….die zitten veelal in de min 😉

For rides between Sneek and Stavoren the organisation from “Dampend en Bruisend” had asked the VSM again to to fill the steam train rides. The VSM had ride to Leeuwarden (base)

Wat rangeer werk te Leeuwarden. 4x

Some shunting at Leeuwarden. 4pcs

(1)
(2)
(P3)
P4
De trein onderweg naar Hindeloopen (rit2) 30-8-2014.  Train is on his way to Hindeloopen (ride numb 2)
De trein onderweg naar IJLST (rit3) 30-8-2014
Train on his way to IJLST (ride numb 3)
Na de laatste rit staat de Stoomtrein te Sneek weer klaar om af te reizen naar uitvalsbasis Leeuwarden-CS 30-8-2014.  After the last ride the Steamtrain was prepared to ride to the base of the train: Leeuwarden-CS
De stoomtrein kachelt met een rustig gangetje vanuit Workum naar Sneek terug (1e middag rit) nabij Nijhuizum 31-8-2014.  The Steamtrain was going with a nice calmly tempo back to Sneek after passing Workum (1st afternoon ride). Photo is made near Nijhuizum