Skip to main content

FD Camminghaburen

Leeg materieel richting Groningen, met een tweetal 2200 in voorspan en een 1600 die de dag naar Duitsland geweest zijn met lezers van Leeuwarder Courant 2-6-1985

Empry train with an couple of 2200s at the front, and an 1600 who have been to Germany with some readers of the region newspaper Leeuwarder Courant