Spinter uit gesprint 2021

Na 46 jaar trouwe dienst, zijn de SGM treinstellen per DRGL 2022 uitgesprint. Voor deze gelegenheid, had de NS een aantal ritten kriskras door Nederland ingelegd. Op 10-12-2021 deden treinstellen 2951 & 2995 ook Leeuwarden aan. After 46 years of loyal service, the SGM trainsets have run out per Train Tabel 2022. For this occasion, the NS had arranged a number of journeys criss-cross through the Netherlands. On 10-12-2021, trainsets 2951 & 2995 also visited Leeuwarden.
Logo 1 op treinstel 2995. Logo 1 at the 2995
Logo 2 op de 2995. Logo at the 2995. English translated text = After 46 years are my sprints over!
De 2295 & 2951 worden na een kort stilstand weer klaargemaakt voor aanvangst dienstregeling. After a short standstill, the 2295 & 2951 are being prepared again for the start of the train timetable. Leeuwarden 10-12-2021

Leuk weetje: De SGM hadden van oorsprong geen bijnamen. Onder het NS personeel, hadden ze wél een bijnaam. Deze bijnaam luidde alsvolgt: Niersteenvergruizer. Dit kwam volgens insiders, door het feit dat de stoelen niet altijd even goed mee-veerden, wat door een aantal Machinisten niet altijd als plezierig rijden werd beschouwd, als zij een dienst op een SGM hadden. Fun fact: The SGM originally had no nicknames. Among the NS staff, they did have a nickname. This nickname was as follows: Kidney stone crusher. According to insiders, this was due to the fact that the seats did not always bounce well. Which was not always considered a pleasure to drive by some Engineers when on duty on an SGM.