Stoom / Steam

Hieronder volgt een overzicht van het stoommaterieel in Friesland

Here under an impression of steamlocomotives in Friesland

Staats Spoorwegen locomotief (onbekend nr) op de draaischijf te Harlingen rond de jaren ’30. Staats Spoorwegen locomotive (unknown numb) at the turntable in Harlingen somwhere around the 30s. © Col.Visser, vd Veen & Visser
NS lok 7118 als trein 2944 te station Jellum-Boxum. NS loc 7118 as train 2944 at station Jellum-Boxum. 21 augustus 1936 ©Frysk Archief
NS Stoomlocomotief 4444 te Leeuwarden 30-6-1946. NS Steamlocomotive 4444 at Leeuwarden 30-6-1946 (© col. de pater)
Stoomloc 3214 word uitgezwaaid door de plaatselijke jeugd van Harlingen rond de jaren ’50. Duidelijk is op de foto de kruisende tramweg te zien. Steamloc 3214 some localy youth of Harlingen is waving to the train somwhere arround the 50s. You can also see the tram cross at this pic.© Col. Visser, vd Veen Harlingen
In 1952 staat Stoomlok 3737 gereed voor een rit naar het historische havenstadje Harlingen. (Dit betreft een foto van een foto) In 1952 is Steamloc 3737 ready for departure for an ride to the historical harbourcity Harlingen. (It’s a photo of an photo) ©MvdVeen