Skip to main content

007.Hlg.Keersch

Staats Spoorwegen locomotief (onbekend nr) op de draaischijf te Harlingen rond de jaren ’30. Staats Spoorwegen locomotive (unknown numb) at the turntable in Harlingen somwhere around the 30s. © Col.Visser, vd Veen & Visser